märts 9, 2021

Valminud on Löökaugu õigusrobot

HUGO.legali uus õigusrobot aitab koostada löökaugust põhjustatud kahju hüvitistaotlust. Kui Sul on probleem tee omanikuga ning soovid tee kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud kahju hüvitamist, aitab Löökaugurobot Sul koostada kiirelt korrektse avalduse kahjuhüvitise väljamõistmiseks. Ja seda täiest tasuta!

Vaata klippi TV3 liiklussaatest STOP, kuidas robot täpselt töötab. Löökaugu õigusroboti leiad siit: www.hugo.legal/lookaugud/

Lahenda probleemid ilma juristita!