Kvalifitseeritud juristid.Õiglase hinnaga.

HUGO.legal on toonud juba üle 30 000 õigusabi vajava kliendi edukalt juristideni. HUGO valib juristi Sulle sobivaima hinna, asukoha ning õigusvaldkonna järgi.


Broneeri nõustamine

17 aastat kogemust

4.18

Merike Roosileht

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus, alusetu rikastumine

Seenior 60€/h / 15 aastat kogemust

Aitan Teid kõikvõimalikes küsimustes, mis puudutab perekonnaõigust. Lähenen Teie probleemile individuaalselt ja pakun omaltpoolt välja kõige kasulikuma tee.

5

Angela Jürgenson

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Alaealise lapse pärimistoimingud

Ekspert 80€/h / 20 aastat kogemust

Lõpetasin 2003. aastal Õigusinstituudi (praegune Tartu Ülikooli Õigusintituut). Olen juriidiliste probleemide lahendamisega tegelenud üle 15 aasta. Valdavalt on minu tegevusaladeks võla-, äri- ja perekonnaõigus, huvi pakuvad ka kõik tsiviil- ja maksualased vaidlused. Olen ennast eri valdkondades pidevalt kursis hoidnud ning erialaselt mitmekülgselt täiendanud.

4.75

Heigo Kendla

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Äriõigus, Korteriühistuõigus

30 aastat kogemust

4.75

Lia Niitaru

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Sotsiaalõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus

16 aastat kogemust

4.78

Vahur Kõlvart

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus

Seenior 60€/h / 11 aastat kogemust

4.44

Vadim Vilde

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Pankrotimenetlus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, Korteriühistuõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 14 aastat kogemust

4.35

Irina Metsler-Verner

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus

19 aastat kogemust

4.53

Anu Baum

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Muu, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Muu, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, Intellektuaalne omand, Korteriühistuõigus, IT-õigus

Seenior 60€/h / 27 aastat kogemust

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 1986. a õigusteaduse erialal. Olen töötanud 20 a omavalitsuse juristina ja oman põhjalikke teadmisi haldus- ja väärteomenetlusest. Viimased 2 aastat töötan eraettevõtluses. Nõustan perekonna- ja võlaõiguse valdkonnas, lepingu- ja varasuhete küsimustes, vajadusel esindan ka kohtus.

4.63

Ülle Aliorg

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 12 aastat kogemust

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe 2013. aastal. Perioodil 2008 - 2019 töötasin Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liikme ja peajuristina. Sel ajal puutusin kokku peamiselt erinevate era- ja äriõiguse valdkonda jäävate õigusküsimustega ning esindasin vajadusel ka ühistut kohtus. Süvendatult tegelesin pangandus- ja finantsõiguse temaatikaga. Alates 2019 aastast töötan õigusabiplatvormi HUGO.legal juhatuse liikmena, kuid nõustan eesti ja inglise keeles väikese koormusega ka valitud HUGO.legal kliente minu profiilis toodud valdkondades. Seda selleks, et püsida vormis juristina ning saada väärtuslikku sisendit õigusabiplatvormi edasiarendamiseks.

4.8

Erki Pisuke

Hind: 60€/h
Teenused: Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Hoonestusõigus, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Kindlustusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Intellektuaalne omand, Korteriühistuõigus

Juunior 40€/h / 7 aastat kogemust

4.88

Kristel Kangilaski

Hind: 40€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Korteriühistuõigus, lepinguvälised võlasuhted, suhtluskord, teovõime laiendamine, pärandvara pankrot

8 aastat kogemust

4.66

Laureana Telk

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Kindlustusõigus, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus, kinkeleping, tasuta kasutamise leping, rendileping, ülalpidamisleping, vallasaja müük, liisingleping, kompromissileping, seltsinguleping, maaklerileping, lepinguvälised võlasuhted

27 aastat kogemust

4.24

Andrus Post

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Hüpoteek, Servituut, Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Väärteoõigus

27 aastat kogemust

4.51

Jana Kaup

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Hüpoteek, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Migratsiooniõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 15 aastat kogemust

4.97

Aivar Haava

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Haldusõigus, Väärteoõigus

7 aastat kogemust

4.36

Nastasja Musienko

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Sotsiaalõigus, Kindlustusõigus, Korteriühistuõigus

31 aastat kogemust

4

Meelis Jürma

Teenused: Õigusabi e-kirja teel,
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Korteriühistuõigus

29 aastat kogemust

5

Raivo Kiisk

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Hüpoteek, Servituut, Perekonnaõigus, Elatis, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, Väärteoõigus

Ekspert 80€/h / 40 aastat kogemust

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1977 aastal erialaga jurist. Pakun nõustamist, sh telefoni ja veebi nõustamist, avalduste koostamist töövaidluskomisjonile ja hagide vormistamist kohtule, millega kaasneb ka klientide esindamine töövaidlusorganis. Valdan vabalt vene keelt ja keskmisel tasemel inglise keelt, mistõttu selle keele oskajad ei jää minuga suhtluses hätta.

4.76

Katrin Martis

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine

16 aastat kogemust

4.37

Alla Žulinskaja

Teenused: Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Korteriühistuõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus

7 aastat kogemust

4.16

Philippe Hint

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Haldusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused

Ekspert 80€/h / 17 aastat kogemust

Konfutsiuselt küsiti kord: ”Kas on õige,et kurja eest tuleb tasuda heaga?”. “Millega siis tasuda hea eest? ” küsis Konfutsius vastu. “Ei, kurja eest tuleb tasuda õiglaselt.”

4.22

Agu Eichenbaum

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 11 aastat kogemust

4.53

Vladimir Makarov

Hind: 60€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Kindlustusõigus, Migratsiooniõigus, Väärteoõigus

15 aastat kogemust

4

Raivo Salumäe

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Abieluvõimetõend, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Haldusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus

Seenior 60€/h / 15 aastat kogemust

4.63

Tiina Mölder

Hind: 60€/h
Teenused: Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Migratsiooniõigus, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus

Seenior 60€/h / 13 aastat kogemust

4.72

Artjom Morozov

Hind:
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Täitemenetlus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, Migratsiooniõigus, Väärteoõigus

35 aastat kogemust

4.67

Eva Panksepp

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Intellektuaalne omand, Migratsiooniõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus

Ekspert 80€/h / 37 aastat kogemust

Arne Raam

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töösuhte tuvastamine, Kindlustusõigus, Äriõigus, Väärteoõigus

Ekspert 80€/h / 10 aastat kogemust

Marek Aunver

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Kindlustusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Intellektuaalne omand, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 13 aastat kogemust

Margus Venesaar

Hind: 60€/h
Teenused: Õigusabi e-kirja teel,
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Kinnisvara müük, Perekonnaõigus, Elatis, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Äriõigus

Juunior 40€/h / 5 aastat kogemust

Malle Piirsoo

Hind: 40€/h
Teenused: Õigusabi e-kirja teel,
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Haldusõigus, Korteriühistuõigus, Keskkonnaõigus

24 aastat kogemust

4.43

Aleksander Laus

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Väärteoõigus

Ekspert 80€/h / 20 aastat kogemust

Roman Märtson

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Migratsiooniõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Väärteoõigus

Seenior 60€/h / 6 aastat kogemust

Silver Priimäe

Hind: 60€/h
Teenused: Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Täitemenetlus, Haldusõigus, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus

Juunior 40€/h / 5 aastat kogemust

Elery Altmäe

Hind: 40€/h
Teenused: Õigusabi e-kirja teel,
Nõustamiskeel: eesti, inglise
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Sotsiaalõigus

Ekspert 80€/h / 25 aastat kogemust

Tiina Parkja

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Sotsiaalõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus

Juunior 40€/h / aastat kogemust

Inge Reiman

Hind: 40€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Korteriühistuõigus

Juunior 40€/h / aastat kogemust

Ülle Koppel

Hind: 40€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel:eesti
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus

21 aastat kogemust

4.75

Ahto Järvela

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Intellektuaalne omand, Korteriühistuõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus

19 aastat kogemust

4.8

Kaja Lepik

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Äriõigus, Väärteoõigus

27 aastat kogemust

4.65

Mare Priks

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Maksuõigus, Migratsiooniõigus, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Väärteoõigus

20 aastat kogemust

4.97

Tiiu-Ann Kaldma

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Migratsiooniõigus, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus

aastat kogemust

4

Harland Paas

Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Pärandist loobumine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Kindlustusõigus, Äriõigus, Korteriühistuõigus, Väärteoõigus

Ekspert 80€/h / 18 aastat kogemust

Kunnar Korsten

Hind: 80€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Õigusabi e-kirja teel, Telefoni konsultatasioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Töövõtu- või käsundusleping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Pankrotimenetlus

Merike Roosileht
4.18
Ava profiil
Angela Jürgenson
Seenior 60€/h
5
Ava profiil
Heigo Kendla
Ekspert 80€/h
4.75
Ava profiil
Lia Niitaru
4.75
Ava profiil
Vahur Kõlvart
4.78
Ava profiil
Vadim Vilde
Seenior 60€/h
4.44
Ava profiil
Irina Metsler-Verner
Seenior 60€/h
4.35
Ava profiil
Anu Baum
4.53
Ava profiil
Ülle Aliorg
Seenior 60€/h
4.63
Ava profiil
Erki Pisuke
Seenior 60€/h
4.8
Ava profiil
Kristel Kangilaski
Juunior 40€/h
4.88
Ava profiil
Laureana Telk
4.66
Ava profiil
Andrus Post
4.24
Ava profiil
Jana Kaup
4.51
Ava profiil
Aivar Haava
Seenior 60€/h
4.97
Ava profiil
Nastasja Musienko
4.36
Ava profiil
Meelis Jürma
4
Ava profiil
Raivo Kiisk
5
Ava profiil
Katrin Martis
Ekspert 80€/h
4.76
Ava profiil
Alla Žulinskaja
4.37
Ava profiil
Philippe Hint
4.16
Ava profiil
Agu Eichenbaum
Ekspert 80€/h
4.22
Ava profiil
Vladimir Makarov
Seenior 60€/h
4.53
Ava profiil
Raivo Salumäe
4
Ava profiil
Tiina Mölder
Seenior 60€/h
4.63
Ava profiil
Artjom Morozov
Seenior 60€/h
4.72
Ava profiil
Eva Panksepp
4.67
Ava profiil
Arne Raam
Ekspert 80€/h
Ava profiil
Marek Aunver
Ekspert 80€/h
Ava profiil
Margus Venesaar
Seenior 60€/h
Ava profiil
Malle Piirsoo
Juunior 40€/h
Ava profiil
Aleksander Laus
4.43
Ava profiil
Roman Märtson
Ekspert 80€/h
Ava profiil
Silver Priimäe
Seenior 60€/h
Ava profiil
Elery Altmäe
Juunior 40€/h
Ava profiil
Tiina Parkja
Ekspert 80€/h
Ava profiil
Inge Reiman
Juunior 40€/h
Ava profiil
Ülle Koppel
Juunior 40€/h
Ava profiil
Ahto Järvela
4.75
Ava profiil
Kaja Lepik
4.8
Ava profiil
Mare Priks
4.65
Ava profiil
Tiiu-Ann Kaldma
4.97
Ava profiil
Harland Paas
4
Ava profiil
Kunnar Korsten
Ekspert 80€/h
Ava profiil

Tegevusvaldkonnad:

Klientide tagasiside

“Minu arvates on see väga hea, kiire ja tõhus süsteem - lahendada oma probleemid kodus, laua tagant lahkumata”

- klient lepinguõiguse küsimusega

“Kliendisõbralik ja säästab aega”

- klient perekonnaõiguse küsimusega

“Meil oli abikaasaga juristiga tegus kohtumine esmakordne. Me jäime teenindusega väga rahule ja ei oska midagi lisada. Suur tänu Teile. Teie töö väärib kiitust!"

- klient kindlustusõiguse küsimusega