Löökaugu õigusrobot

Löökaugust põhjustatud kahju hüvitistaotlust koostav õigusrobot.

Dieselgate

Sul on probleem tee omanikuga ning soovid tee kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud kahju hüvitamist?

Löökaugurobot aitab Sul koostada kiirelt korrektse avalduse kahjuhüvitise väljamõistmiseks.

Ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit

100 000+

tundi osutatud õigusabi

35 000 +

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Löökaugurobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta chatis roboti esitatud küsimustele võimalikult täpselt. Vastused sisestades väldi trükivigu.

Avalduse loomineHUGO õigusrobot genereerib avalduse ja saadab selle koos juhistega Sulle e-kirjana.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta avaldus ning lisad. Edasta löökaugu-roboti poolt koostatud avaldus tee omanikule või kohtusse, järgides saadetud juhiseid.

Kas ma võin ise hinnata tekitatud kahju suurust?

Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremondi ettevõtjal, sest kahjunõue kalkulatsiooni ja arve tuleb koos tõendusmaterjaliga esitada tee omanikule.

Millal tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu?

Kui tee omanik ei tunnistanud nõuet ja kokkuleppele nõude tasumise osas ei ole jõutud, siis tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu. Tegemist on tsiviilvaidlusega ning hagiavaldus tuleb esitada tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse.

Milliseid dokumente mul löökaugude avalduse koostamiseks vaja on?

Nüüd tuleb lisade osa. Sul tuleb esitada koos avaldusega:

a) remondikalkulatsiooni;

b) remondiarve;

c) sinu pretensioon tee omanikule;

d) tee omaniku vastus pretensioonile.

Juhul kui ei ole veel pretensiooni tee omanikul esitanud, siis robot aitab Sul koostada tee omanikule kahjuhüvitise nõudekirja.

Mis vigastused kuluvad hüvitamisele?

Kõik sõiduki vigastused, mis on põhjustatud ootamatust löökaugust kuluvad hüvitamisele. Kannatanul on õigus kahjutasu tee omanikult sisse nõuda kui:

a) sõiduk on saanud kahjustada asfaldiaugust läbisõidu tõttu;

b) sõiduk on saanud kahjustada muude teekatte puuduste tõttu, mis ei vasta tee seisundinõuetele.

Mis kahju ei kulu hüvitamisele?

Hüvitamisele ei kuulu kahju:

a) kui seisundinõuete mittevastavus (löökauk, lahtine killustik vm) on tähistatud liikluskorraldusvahendiga;

b) kui kahjukannataja on rikkunud liiklusseadust;

c) mis on tekkinud seoses kokkupõrkest loomadega;

d) mis on tekitatud teise sõiduki poolt.

Mida tuleb meeles pidada sündmuskohal?

Sündmuskohal tuleb viivaimatult teavitada politseid. Kirjutada üles asukoht, kellaaeg. Võimalusel teha fotosid ja kirjutada üles tunnistajate kontaktid.

Löökaugu õigusroboti looja

Ülle Aliorg

Ülle on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1986 õigusteaduse erialal. Ta on muuhulgas töötanud nii Põltsamaa Linnavalitsuse õigusnõunikuna, kui ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juristina, kus kohtutes omavalitsuse esindamine väärteo- ja haldusasjades andis talle suure kogemuse.

Ülle on spetsialiseerunud perekonnaõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse ja väärteomenetlusõigusega seotud küsimuste lahendamisele.

Ülle ise ütleb, et tee juhatamine inspireerib ja motiveerib teda kliendi rahulolu saavutamise tagamiseks. Ülle on HUGO ridades alates 2019. aasta maikuust.

HUGO CHAT