Löökaugu õigusrobot

Löökaugust põhjustatud kahju hüvitistaotlust koostav õigusrobot.

Löökaugubot

Sul on probleem tee omanikuga ning soovid tee kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud kahju hüvitamist?

Löökaugurobot aitab Sul koostada kiirelt korrektse avalduse kahjuhüvitise väljamõistmiseks.

Ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit

100 000+

tundi osutatud õigusabi

40 000 +

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Löökaugurobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta chatis roboti esitatud küsimustele võimalikult täpselt. Vastused sisestades väldi trükivigu.

Avalduse loomineHUGO õigusrobot genereerib avalduse ja saadab selle koos juhistega Sulle e-kirjana.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta avaldus ning lisad. Edasta löökaugu-roboti poolt koostatud avaldus tee omanikule või kohtusse, järgides saadetud juhiseid.

Kas ma võin ise hinnata tekitatud kahju suurust?

Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremondi töökojas, sest kahjunõude kalkulatsioon ja arve tuleb koos tõendusmaterjaliga esitada tee omanikule.

Millal tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu?

Kui tee omanik ei tunnistanud nõuet ja kokkuleppele nõude tasumise osas ei ole jõutud, tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu. Tegemist on tsiviilvaidlusega ning hagiavaldus tuleb esitada tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse.

Milliseid dokumente mul löökaugude avalduse koostamiseks vaja on?

Koos avaldusega tuleb esitada jägmised lisad:

a) remondikalkulatsiooni;
b) remondiarve;
c) pretensioon tee omanikule;
d) tee omaniku vastus pretensioonile.

Robot aitab Sul koostada tee omanikule kahjuhüvitise nõudekirja ning sellele tuleb lisada ka nõutud dokumendid.

Mis vigastused kuluvad hüvitamisele?

Kõik sõiduki vigastused, mis on põhjustatud ootamatust löökaugust, kuluvad hüvitamisele. Kannatanul on õigus kahjutasu tee omanikult sisse nõuda, kui:

a) sõiduk on saanud kahjustada asfaldiaugust läbisõidu tõttu;
b) sõiduk on saanud kahjustada muude teekatte puuduste tõttu, mis ei vasta tee seisundinõuetele.

Mis kahju ei kuulu hüvitamisele teeomaniku poolt?

Hüvitamisele ei kuulu kahju:

a) kui seisundinõuete mittevastavus (löökauk, lahtine killustik vm) on tähistatud korrektselt liikluskorraldusvahendiga ;
b) kui kahjukannataja on rikkunud liiklusseadust (nt kui suudetakse tõendada asjaolu, et juht ei pidanud kinni liikluspiirangutest ning sõitis näiteks teeoludele mittesobiva sõidukiirusega);
c) mis on tekkinud kokkupõrkest loomaga;
d) mis on tekitatud teise sõiduki poolt.

Mida tuleb meeles pidada sündmuskohal?

Sündmuskohal tuleb viivaimatult teavitada politseid. Fikseeri asukoht, kellaaeg ning jäädvusta vigastused. Võimalusel kirjutada üles tunnistajate kontaktid.

Löökaugu õigusroboti looja

Ülle Aliorg

Ülle on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1986 õigusteaduse erialal. Ta on muuhulgas töötanud nii Põltsamaa Linnavalitsuse õigusnõunikuna, kui ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juristina, kus kohtutes omavalitsuse esindamine väärteo- ja haldusasjades andis talle suure kogemuse.

Ülle on spetsialiseerunud perekonnaõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse ja väärteomenetlusõigusega seotud küsimuste lahendamisele.

Ülle ise ütleb, et tee juhatamine inspireerib ja motiveerib teda kliendi rahulolu saavutamise tagamiseks. Ülle on HUGO ridades alates 2019. aasta maikuust.

HUGO CHAT