Kvalifitseeritud juristid. Õiglase hinnaga.

HUGO.legal on toonud juba üle 30 000 õigusabi vajava kliendi edukalt juristideni. HUGO valib juristi Sulle sobivaima hinna, asukoha ning õigusvaldkonna järgi.


Broneeri nõustamine
Ekspert 99€/h / 19 aastat kogemust

Igapäevaselt tegutsen juristina 2001. aastast peale, mistõttu on mul juristina töötamise kogemust enam kui 19 aastat.

Soodustingimustel õigusabi andmisega OÜ-s Hugo tegutsen alates 2017.a. aprillist ja selle aja jooksul on saanud õigusabi 784 klienti. Minu kaasabil on ilmunud meedias arvukalt juriidilise sisu ja nõuannetega artikleid, olen osalenud telesaadetes ja „Vikerraadios“ õigusminuti saadetes.

Klientide kohtumisega nõustamise piirkonnaks Tallinn ja Harjumaa. Spetsialiseerunud olen tsiviil- ja haldusõigusele (sh. asjaõigus, võlaõigusele, perekonnaõigusele, tööõigusele, elamuõigusele (korteriühistud), ehitus-ja planeerimisõigus). Oman head praktilise töö kogemust seoses tarbijakrediidi lepingutega ja nendega seotud vaidluste lahendamisel.

Magistrikraadi õigusteaduses omandasin ülikoolis International Univerisity Audentes (praegu Tallinna Tehnikaülikool TalTech) 2008.a., kus magistritöö teema oli ehitus- ja planeerimise valdkonnas teemal: „Haldusakt ehituses ja tema väljaandmisega seonduvad menetlusvead (kohtulahendite näitel.“
Motoks: Absque sudore et labore nullum opus perfectum est - higi ja vaevata pole ükski töö täiuslik.

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Merike Roosileht

Hind: 99€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel,
Nõustamiskeel: eesti, vene
Piirkond* Tallinn

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Hoonestusõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Pankrotimenetlus, Sotsiaalõigus, Haldusõigus, Kindlustusõigus, Maksuõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus, Väärteoõigus, alusetu rikastumine

Broneeri jurist: Merike Roosileht

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com
Ekspert 99€/h / 20 aastat kogemust

Lõpetasin 2003. aastal Õigusinstituudi (praegune Tartu Ülikooli Õigusinstituut). Olen juriidiliste probleemide lahendamisega nii kohtus kui kohtuväliselt tegelenud üle 15 aasta. Valdavalt on minu tegevusaladeks võla-, asja, äri- ja perekonnaõigus, huvi pakuvad kõik tsiviilvaidlused. Olen ennast eri valdkondades pidevalt kursis hoidnud ning erialaselt mitmekülgselt täiendanud. Mul on au olla Eesti Juristide Liidu liige

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Heigo Kendla

Hind: 99€/h
Teenused: Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel,
Nõustamiskeel: eesti, vene
Piirkond* Tallinn

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Lähenemiskeelu taotlemine, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Äriõigus, Korteriühistuõigus

Broneeri jurist: Heigo Kendla

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com
Ekspert 99€/h / 30 aastat kogemust

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Lia Niitaru

Hind: 99€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefonikonsultatsioon
Nõustamiskeel: eesti, vene, inglise
Piirkond* Tallinn

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Sotsiaalõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus

Broneeri jurist: Lia Niitaru

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com
Ekspert 99€/h / 15 aastat kogemust

Õigusalast tööd teen alates 1999. aastast. Olen töötanud äriregistris, kinnistusosakonnas, Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, Kaitseministeeriumis ja Rahandusministeeriumis. Tegelesin kõikvõimalikuga, mis puutumuses õigusega - registrites töötamise perioodil kitsamas valdkonnas, muudes asutustes laiemalt - nõustamisega, lepingutega, õiguslike vaidluslustega, kohtus esindamisega, riigihangetega, õigusloomega. Sisekaitseakadeemias kohtunikuabi eriala lõpetasin 2004. a, Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistriõppe 2010. a. Vastuvõtte teen Tallinna kontoris ja tööpiirkonnaks on Harju Maakohus, kus tegelen peamiselt perekonnaõigusega seotud küsimustega. Annan nõu, mis toob kasu ja pakun juriidilist abi, mis tagab edu.

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Angela Jürgenson

Hind: 99€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Nõustamine videosilla vahendusel, Õigusabi e-kirja teel, Telefonikonsultatsioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Piirkond* Tallinn

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud

Broneeri jurist: Angela Jürgenson

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com
Ekspert 99€/h / 16 aastat kogemust

Õigusabi ja juriidiliseid teenuseid olen osutanud alates aastast 2006. Orienteerun erinevates õigusvaldkondades, kuid enam olen nõustanud ja esindanud kliente kohtus perekonnaõiguses, asjaõiguses ja võlaõiguses. Samuti olen juristina osalenud, nii ettevõtete, kui eraisikute, pankrotimenetluse algatamisel ja läbiviimisel ning nõusanud ka võlgade ümberkujundamise küsimustes.
Lisaks International University Audentes 2006.a. omandatud magistrikraadile õigusteaduses ja juriidilisele kõrgharidusele on mul kõrgharidus ka ärijuhtimises ja tehniline eriharidus. Seega olen võimeline orienteeruma, nõustama ja seisukohti andma laiapõhjalisemalt, ka teistes erinevates valdkondades.
Olen Tallinna Linnavolikogu alalise õiguskomisjoni liige. Alates sügisest nõustan inimesi oma põhivaldkondade raames tasuta ka Tallinnas, Mustamäe Linnaosavalitsuses.
HUGO OÜ-s (Eesti Õigusbüroo OÜ) olen kliente nõustanud ja esindanud üle 3,5 aasta ja 2020 a. seisuga on nõustatud ja esindatud enam kui 650 klienti.
Eesmärk on teha õigusabi kättesaadavaks, seadused õigusteadmisteta inimestele lihtsamalt arusaadavaks, selgitades õiguslikke võimalusi ja hinnates nende probleeme adekvaatselt, optimeerimaks kulusid ja vältimaks klientide mõttetuid, ülemääraseid ja sageli ka perspektiivituid kulutusi õigusvaidlustele, nende probleemide lahendamisel.

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Vahur Kõlvart

Hind: 99€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine,
Nõustamiskeel:eesti
Piirkond* Tallinn

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus

Broneeri jurist: Vahur Kõlvart

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com
Ekspert 99€/h / 11 aastat kogemust

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe 2011.a ning Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe 2013.a. Õigusalast tööd teen juba alates 2009. a, sh olen töötanud 2014-2015.a. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juristina, perioodil 2015-2016 a. Kohtla-Järve linnasekretärina ja alates 2016.a. Kohtla-Järve Linnavalitsuse õigusnõunikuna ja linnaarengu peaspetsialistina. Alates 2019. a. töötan OÜ HUGO juristina, kus olen nõustanud enam kui 850 klienti. Peamiselt nõustan kliente võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse (elatis, hooldusõigus, otsustusõigus, suhtluskord, abielu lahutamine ja ühisvara jagamine), tööõiguse ja pärimisõiguse valdkondades. Vastuvõtte teen Tallinnas ja Jõhvis, kuid vajadusel esindan kliente kohtumenetluses üle Eesti.

Broneeri aeg
Broneeri aeg (99€/h)

Vadim Vilde

Hind: 99€/h
Teenused: Kohtumisega nõustamine, Telefonikonsultatsioon
Nõustamiskeel: eesti, vene
Piirkond* Tallinn, Jõhvi

Tagasiside Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, Inkassomenetlus, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Lähenemiskeelu taotlemine, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Pärimisleping, Tööõigus, Töölepingu lõpetamine, Töötasu vaidlus, Töösuhte tuvastamine, Pankrotimenetlus, Kindlustusõigus, Äriõigus

Broneeri jurist: Vadim Vilde

?
Palun vali teenus
Juristi piirkond: Tallinn, Jõhvi
Valitud juristi tunnihind: 99€/h
Teenuse maksumus: 1€/minut
?
Palun vali piirkond
?
Palun vali oma probleemile vastav õigusvaldkond. Kui sa ei ole kindel, siis vali 'Ei tea/muu'

Probleemi kirjeldus ja asjaga seotud dokumendid

Palun lisada. Probleemi kirjeldus liiga lühike. Probleemi kirjeldus on vajalik, et jurist saaks nõustamiseks ette valmistada.

Kliendiga seonduv info

Nimi on kohustuslik
Nimi on kohustuslik
Palun sisesta telefoninumber
Teie e-posti aadress peab olema vormingus nimi@domeen.com