mai 6, 2020

Riigi kulul tasuta õigusabi tundide arvu vähendati – edaspidi on tasuta esimesed kaks tundi

HUGO.legal (endine Eesti Õigusbüroo) on tasuta ning soodustingimustel õigusabi justiitsministeeriumi rahastusel pakkunud juba kolm aastat ning abistatud on selle ajaga 28 000 inimest. Kuna nõudlus on üha kasvanud ning riigi rahalised vahendid selleks projektiks piiratud, otsustati riigi poolt hüvitatavat õigusabi aega lühendada.

Kui siiani said alla 1700 euro teenivad inimesed esimesed 2 tundi õigusabi riigi kulul ning ka järgneva 3 tunni eest tasus pool õigusabi hinnast riik, siis alates 1. maist katab riik üksnes esimese kahe tunni õigusnõustamise kulu.

HUGO.legal asutajaliikme Erki Pisukese sõnul võib tasuta õigusabi määra vähendamine osadele klientidele tähendada seda, et neil puudub rahaline ressurss kaasuse lõpuni lahendamiseks. “Meie statistika näitab küll seda, et esimese kahe tasuta tunniga jõuab jurist tüüpilisemad probleemid lahendada, kuid näiteks tööõiguse juristid on märku andnud, et nende klientide jaoks olid need kolm järgnevat tundi väga olulise väärtusega ja eriti veel tänases olukorras, kus töö kaotanud inimestel polegi raalselt raha juristile tasumiseks. Omaltpoolt soovitan siiski kõigil abivajajatel juristi jutule tulla – kui kahe tunniga kaasust lõpuni ei jõua lahendada, saab vähemalt esialgse hinnagu ja ka esimesed toimingud tehtud,” lisas Pisuke.

Lahenda probleemid ilma juristita!

Kaks tundi tasuta õigusabi saavad kõik alla 1700 eurost kuupalka teenivad Eestimaal elavad inimesed.

Õigusabiplatvorm HUGO.legal abistab ühes kalendrikuus tasuta ning soodustingimustel õigusabiga keskmiselt 1900 inimest, neist 900 käivad kontorites juristiga kohtumas, ülejäänud 1000 suhtlevad juristiga telefoni või e-maili teel. Platvormil nõustavad inimesi 50 juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti. Lisainfot riigi toel õigusabi kohta saab aadressilt https://hugo.legal/juristaitab või telefonile 6 880 400 helistades.