Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla 1700 euro kuus. Teenuse kasutamiseks tuleb kliendil sõlmida kliendileping, lepingutasu on 5€ kalendriaastas.

+
-

Seejärel saab kasutada tasuta õigusabi teenust 2 tundi tasuta, järgneva 13 tunni eest tuleb tasuda 40 eurot tunnis.
Meie senine praktika näitab, et keskmine õigusnõustamise aeg jääb veidi üle kahe tunni. See aga tähendab, et keskmine kulu õigusabi peale on 10 eurot. Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes kohapealse konsultatsioonina või interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

Broneeri soodustingimustel nõustamine:

Broneeri soodustingimustel nõustamine:
<< Näita kogu lehte

Janno Perv

Nõustamiskeel: Eesti, vene, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

võlaõigus (VÕS), asjaõigus (AÕS), perekonnaõigus (PKS), kindlustusõigus, töölepinguõigus (TLS), väärteomenetlus (liiklusalased rikkumised).

Vahur Kõlvart

Nõustamiskeel: Eesti
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Asjaõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pankrotihaldus, tsiviilkohtumenetlusega seonduv (hagita menetlusega seonduv- eelkõige maksekäsu kiirmenetlus, hagita perekonnaasjad, pankrotimentlusega seonduv).

Angela Jürgenson

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, asjaõigus, võlaõigus, tsiviilkohtumenetlus.

Anu Baum

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, võlaõigus, sh võlanõustamine, lepinguõigus, korteriühistutega seotud vaidlused ja andmekaitseõigus.

Merike Roosileht

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Haldusõigus, tööõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, elamuõigus (korteriühistud), ehitus- ja planeerimisõigus, kindlustusõigus, võlgade ümberkujundamine ja tarbijakrediidilepingust tulenevate vaidluste lahendamine.

Vladimir Kolga

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus (sh piiriülesed vaidlused), kriminaalõigus ja väärteoõigus, asjaõigus, võla- ja lepinguõigus, pärimisõigus, pankrotiõigus, täitemenetlus, migratsiooniõigus, kindlustusõigus ja tarbijakaitseõigus.

Ülle Aliorg

Nõustamiskeel: Eesti
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteomenetlus

Lia Niitaru

Nõustamiskeel: Eesti, vene, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, äriõigus, pärimisõigus, keskkonnakaitse õigusaktid ja konkurentsiseadus, raudteeseadus, ehitus- ja planeerimisõigus ja korteriühistega seotud vaidlused.

Aivar Haava

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus, väärteoõigus ja täitemenetlusõigus.

Anžela Õige

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tarbijakaitseõigus, perekonnaõigus ja pärimisõigus.

Janika Drobot

Nõustamiskeel: Eesti, vene, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tsiviilõigus, tööõigus, väärteoõigus.

Anna Gljantseva

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, korporatiivsete küsimused, pärimisõigus, asjaõigus ja võlaõigus.

Meelis Jürma

Nõustamiskeel: Eesti
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, haldusõigus ja asjaõigus.

Laureana Telk

Nõustamiskeel: Eesti, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Lepinguõigus, perekonnaõigus, tööõigus ja pärimisõigus.

Eva Panksepp

Nõustamiskeel: Eesti
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Haldusõigus, väärteoõigus, avalik teenistus, tööõigus ja võlaõigus.

Andrus Post

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus ja võlaõigus.

Jana Kaup

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, perekonnaõigus, väärteoõigus, võlaõigus, asjaõigus ja maksuõigus.

Kristel Kangilaski

Nõustamiskeel: Eesti, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, võlaõigus, tööõigus ja asjaõigus.

Artjom Morozov

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, väärteomenetlus ja tööõigus.

Tiina Mölder

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus ja äriõigus.

Raivo Kiisk

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Karistusõigus, sh väärteomenetlus, kindlustusõigus, liiklusõigus, tööõigus, täitemenetlusõigus perekonnaõigus ja võlanõustamine.

Morris Laanemäe

Nõustamiskeel: Eesti, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, asjaõigus, haldusõigus ja väärteoõigus.

Agu Eichenbaum

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus , pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteoõigus, võlaõigus, pankrotiõigus ja asjaõigus.

Katrin Martis

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

tööõigus

Alla Žulinskaja

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, täitemenetlusõigus ja perekonnaõigus.

Harland Paas

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus ja väärteoõigus.

Philippe Hint

Nõustamiskeel: Eesti, inglise
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, võlaõigus, haldusõigus, pankrotimenetlus ja täitemenetlusõigus.

Irina Metsler-Verner

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, täitemenetlusõigus, perekonnaõigus ja väärteomenetlusõigus.

Aleksander Laus

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus, väärteoõigus ja täitemenetlusõigus.

Nastasja Musienko

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tsiviilõigus, perekonnaõigus (laste hooldusõigus, suhtluskord, elatis, abielu lahutamine, ühisvara jagamine), asjaõigus, tööõigus, võlaõigus, täitemenetlus.

Vadim Vilde

Nõustamiskeel: Eesti, vene, soome
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, asjaõigus, haldusõigus, äriõigus, pankrotiõigus ja tsiviilkohtumenetlus.

Mare Priks

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, perekonnaõigus, haldusõigus, tööõigus ja avalik teenistus.

Raivo Salumäe

Nõustamiskeel: Eesti
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, RÕS, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, korteriühistud, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, väärteomenetlus ja andmekaitse.

Ahto Järvela

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pankrotiõigus, sotsiaalõigus, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, võlaõigus, väärteoõigus ja äriõigus.

Kaja Lepik

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, RÕS, sotsiaalõigus, täitemenetlusõigus, perekonnaõigus (elatis ja lahutus), tööõigus ja väärteoõigus.

Tiiu- Ann Kaldma

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

ehitus ja planeerimisõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus, sotsiaalõigus,

Roman Märtson

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, kinnisvara ja asjaõigus, äriõigus, pärimisõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, täitemenetlus, lepigute ja dokumentide koostamine, kohtus esindamine

Kunnar Korsten

Nõustamiskeel: Eesti, vene
Kogemus Õigusvaldkonnad

Eriala valdkonnad:

Tööõigus (TLS ja ATS), karistusõigus (väärteod ja kuriteod), perekonnaõigus (elatis, laste hooldusõigus ja suhtlemiskord), pärimisõigus, asjaõigus, riigihanked (alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine)

Millised juristid osutavad soodustingimustel õigusabi?

+
-
Janno Perv
Eesti, vene, inglise
Ava profiil
Vahur Kõlvart
Eesti
Ava profiil
Angela Jürgenson
Eesti, vene
Ava profiil
Anu Baum
Eesti, vene
Ava profiil
Merike Roosileht
Eesti, vene
Ava profiil
Vladimir Kolga
Eesti, vene
Ava profiil
Ülle Aliorg
Eesti
Ava profiil
Lia Niitaru
Eesti, vene, inglise
Ava profiil
Aivar Haava
Eesti, vene
Ava profiil
Anžela Õige
Eesti, vene
Ava profiil
Janika Drobot
Eesti, vene, inglise
Ava profiil
Anna Gljantseva
Eesti, vene
Ava profiil
Meelis Jürma
Eesti
Ava profiil
Laureana Telk
Eesti, inglise
Ava profiil
Eva Panksepp
Eesti
Ava profiil
Andrus Post
Eesti, vene
Ava profiil
Jana Kaup
Eesti, vene
Ava profiil
Kristel Kangilaski
Eesti, inglise
Ava profiil
Artjom Morozov
Eesti, vene
Ava profiil
Tiina Mölder
Eesti, vene
Ava profiil
Raivo Kiisk
Eesti, vene
Ava profiil
Morris Laanemäe
Eesti, inglise
Ava profiil
Agu Eichenbaum
Eesti, vene
Ava profiil
Katrin Martis
Eesti, vene
Ava profiil
Alla Žulinskaja
Eesti, vene
Ava profiil
Harland Paas
Eesti, vene
Ava profiil
Philippe Hint
Eesti, inglise
Ava profiil
Irina Metsler-Verner
Eesti, vene
Ava profiil
Aleksander Laus
Eesti, vene
Ava profiil
Nastasja Musienko
Eesti, vene
Ava profiil
Vadim Vilde
Eesti, vene, soome
Ava profiil
Mare Priks
Eesti, vene
Ava profiil
Raivo Salumäe
Eesti
Ava profiil
Ahto Järvela
Eesti, vene
Ava profiil
Kaja Lepik
Eesti, vene
Ava profiil
Tiiu- Ann Kaldma
Eesti, vene
Ava profiil
Roman Märtson
Eesti, vene
Ava profiil
Kunnar Korsten
Eesti, vene
Ava profiil

Milliseid teenuseid pakume soodustingimustel?

+
-

Kohtumisega nõustamine

Soovitame keerukamate ning ajamahukamate probleemide puhul, kus klient volitab juristi enda esindajaks ning juristil tuleb ette valmistada materjalid kohtusse pöördumiseks ja kliendi esindamiseks. Kontoris nõustamise ooteaeg on kuni kaks nädalat.

Veebinõustamine

Sobiv nõustamise vorm neile, kes ei saa mingil põhjusel büroosse kohale tulla või soovivad juristiga jagada dokumente ja saada kirjalikus vormis tagasisidet ning juhiseid juristilt. Veebinõustamise ooteaeg on kuni 7 tööpäeva.

JURISTAITAB

+
-
KKK

Korduma kippuvad küsimused on õige koht küsimustele vastuste otsimisel. Siin on vastused väga paljudele õigusalastele küsimustele, mis on välja toodud teemade kaupa. Kui KKK Sinu küsimusele vastust ei leia, soovitame esitada küsimus Foorumis.

Loe lähemalt
Foorum

Esita tasuta küsimus foorumis, kus Eesti Õigusbüroo juristid vastavad 5 tööpäeva jooksul. Foorumis küsimuse esitamiseks tuleb ID-kaardiga ennast autentida. Enne küsimus esitamist soovitame vaadata KKK rubriiki, kuna enamlevinud õigusalased küsimused on seal juba vastuse leidnud.

Esita juristile küsimus
Tasuta Õigusabi

Oleme siia alla koondanud erinevad asutused ning liidud, kes Eestis tasuta õigusabi erinevatele sihtgruppidele osutavad. Siit leiad nimekrja tasuta õigusabi pakkuvatest asutustest koos vajaliku kirjelduse ning veebilehtedega.

Loe lähemalt
Vormid ja kasulikud viited

Siit leiate erinevad dokumendinäidised, mida saate esitada näiteks kohtule, kohtutäiturile, perekonnaseisuasutusele ja teistele institutsioonidele. Samuti on siin välja toodud erinevad juhised dokumentide koostamiseks

Loe lähemalt

Klientide tagasiside

“Olen väga rahul. Käisin kolme erineva juristi juures paari aasta jooksul ja igaüks nägi oma nurga alt minu probleemi. Üks ütles üht, teine teist, tekitas minus veel suurema ebakindluse. Seekord sain vastused, mis mind veensid”

- Klient

“Jäin väga rahule, professionaalne vastuvõtt. Väga konkreetne nõu, mida saab teha ja mida mitte, jurist oma ala spetsialist.”

- Kliendi tagasiside

“Ma olen väga tänulik, mind esindanud juristile töövaidluskomisjonis esindamise eest, Suurepärane , ilma temata oleksin ma kindlasti hätta jäänud, kuna ma ei tunne nii hästi seradusi. Seega vaid kiidusõnad ja edu ja jaksu!”

- Kliendi tagasiside

Soodustingimustel
nõustamine
Soodustingimustel
nõustamine