aprill 2, 2020

Riigi kulul õigusabi saab seni osutatud tingimustel veel kuni aprilli lõpuni!

HUGO.legal (endine Eesti Õigusbüroo) on tasuta ning soodustingimustel õigusabi justiitsministeeriumi rahastusel pakkunud juba kolm aastat ning abistatud on selle ajaga 27 000 inimest. Kuna nõudlus on üha kasvanud ning riigi rahalised vahendid selleks projektiks piiratud, otsustati riigi poolt hüvitatavat õigusabi aega lühendada.

Kui täna saavad alla 1700 euro teenivad inimesed esimesed 2 tundi õigusabi riigi kulul ning ka järgneva 3 tunni eest tasub pool õigusabi hinnast riik, siis alates 1. maist katab riik üksnes esimese kahe tunni õigusnõustamise kulu.

HUGO.legal asutajaliikme Erki Pisukese sõnul sattus toetuse vähendamine ühe inimese kohta paraku ajale, mil inimesed õigusabi senisest enam vajavad. “Eriolukord tekitab tõenäoliselt suurema nõudluse ka õigusabi järele, kuna inimeste eludes toimub täna palju ootamatut – eelkõige segadus tööturul, aga ka sõlmitud lepingute ja ostetud teenuste osas vajavad inimesed abi, sest eriolukorras paljusid lepinguid ei täideta ja teenuseid ei osutata. Tänases keerulises olukorras, kus inimeste sisssetulek on vähenenud või sootuks katkenud, on paljude jaoks riigi toel õigusabi ainuvõimalik lahendus juristilt abi saada. Jääb üle loota, et inimesed saavad kahe tasuta tunni jooksul oma probleemile lahenduse ning suudavad vajadusel ise juurde panustada. Samuti loodame, et riik leiab tulevikus lisaressurssi, et saaksime kõigile abivajajaile õigusabi pakkuda,” lisas Pisuke.

Lahenda probleemid ilma juristita!

Kuni maikuuni saab õigusabi siiani toiminud põhimõttel 2+3+10, kus esimesed kaks tundi on tasuta, järgneva 3 tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul on võimalik saada veel lisaks õigusnõu hinnaga 40€ tunnis. Alates maikuust on esimesed kaks tundi tasuta sarnaselt tänasega, kuid järgneva 13 tunni eest tuleb tasuda 40€ tunnis.

Õigusabiplatvorm HUGO.legal abistab ühes kalendrikuus tasuta ning soodustingimustel õigusabiga keskmiselt 1900 inimest, neist 900 käivad kontorites juristiga kohtumas, ülejäänud 1000 suhtlevad juristiga telefoni või e-maili teel. Platvormil nõustavad inimesi 45 juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti, kuid seoses eriolukorraga on kõik kohtumised kontorites asendatud videonõustamisega. Lisainfot riigi toel õigusabi kohta saab aadressilt https://hugo.legal/juristaitab või telefonile 6 880 400 helistades.


HUGO.legal (endine Eesti Õigusbüroo) on jagamismajandusel põhinev õigusabiplatvorm, mis tänu nutikatele tarkvaralahendustele suudab turuhindadest kordades soodsamat õigusabi pakkuda. HUGO OÜ pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi ka riigi finantseerimisel.