veebruar 25, 2021

Kohtus esindamine muutus

HUGO.legal kohtus esindamine

Justiitsminister kehtestas määrusega uued tingimused riigi toetavale esmasele õigusnõustamisele, mis rakenduvad mitmes etapis. Muudatuste kõige vahetum mõju puudutab abivajajate esindamist kohtumenetluses.

Alates 20.02.2021 saab kohtumenetluses riigi toel õigusabi (hinnnaga 40€/h, maksmimaalselt 13h) üksnes lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades ja maksekäsu kiirmenetluses. Muudatus puudutab ainult neid abivajajaid, kellega seotud kohtumenetlus on alustatud pärast 20.02.2021.

Kindlasti ei pea muretsema abivajajad, kelle õigusmure kuulub mõnda teise õigusvaldkonda. Kõikides teistes õigusvaldkondades esindab HUGO abivajajaid kohtus ka edaspidi, kuid riigi toe äralangemise tõttu on sellisel juhul tunnitasuks 60 eurot. Turu keskmiste hindadega võrreldes on endiselt tegemist vähemalt 2 korda madalama hinnaga.

Abivajajate jaoks, kelle kohtumenetlus on alustatud enne 20.02.2021, ei muutu hetkel midagi.

Suuremad muudatused riigi toel esmase õigusnõustamise osas jõustuvad 01.05.2021 ning nende kohta on võimalik lähemalt lugeda SIIT.