veebruar 17, 2021

Riigi toel pakutava õigusnõustamise tingimused muutuvad

Justiitsminister kehtestas määrusega uued tingimused riigi toetatavale esmasele õigusnõustamisele. 5-eurose omaosaluse eest saab edaspidi õigusnõu kaks tundi inimene, kelle brutosissetulek on 1200 eurot kuus. Sissetuleku piirmäära ja tundide arvestamist puudutavad muudatused jõustuvad alates 01.05.2021. Seega kehtib kuni 30.04.2021 harjumuspärane kord, välja arvatud kohtuesinduse osas.

Mis muutub kuni 30.04.2021?

  • Alates 20.02.2021 ei saa enam määruse alusel UUSI abivajajaid kohtus esindada ega neile kohtudokumente koostada. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Nende puhul saavad abivajajad määruse alusel teenust edasi. 

Ülejäänud kohtuasjades, mis algatatud pärast 20.02.2021 kohaldub kliendilepingu p 5.3, mis näeb ette 60€ suuruse tunnitasu olukorras, kus abivajajal pole õigust vastavalt määrusele teenust saada. 

Mis saab enne 20.02.2021 alustatud kohtumenetlustest? 

  • Abivajajate osas jääb kõik endiseks kuni HUGO lepingu lõpuni (30.04.2021). Enne 20.02.2021 tulnud abivajajatele ei kohaldu kohtumenetluse piirang, st nende esindamine läheb praeguse korra järgi edasi. 
  • Alates 01.05.2021 on abivajajal võimalik otsustada, mida ta oma kohtuasjaga edasi teeb: 
    • teenust osutatakse kokkuleppel edasi HUGO hinnakirja alusel. See on kõige otstarbekam lahendus, kuivõrd uus jurist peaks asjaga hakkama otsast peale tutvuma; 
    • kui kohtumenetlusega abivajajal on veel saada kas osaliselt või täielikult tasuta või soodustingimustel tunde vana korra kohaselt, siis saab abivajaja neid kasutada uue konkursi võitja juures kuni kalendriaasta lõpuni. Soodushinnaga tundide puhul on arvestamise aluseks võitja pakutud tunnistasu määr.

Mis muutub pärast 01.05.2021?

  • Esmast õigusnõu saab abivajaja, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot. Erandiks lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille sissetuleku piirmäär on kuni 1700 eurot;
  • 2 esimest tundi on abivajajale tasuta. Soodustingimustel tunde jääb alles 3h (uue konkursi võitja pakutud hind, mis pole veel teada. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul saab abivajaja 2 tasuta tunnile lisaks 10 soodushinnaga tundi;
  • 5 eurone lepingutasu jääb samaks.