oktoober 30, 2019

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi on saanud üle 23 000 inimese

OÜ HUGO koostöös justiitsministeeriumiga alustas tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumisega Eestis elavatele inimestele 2,5 aastat tagasi. Tänaseks on selle projekti raames õigusabi saanud üle 23 000 inimese ning teenust hinnatakse kõrgelt. Kas riik soovib ka tulevikus inimeste õigusabikulusid katta, ei ole veel selge, kuid tänane kogemus näitab selgelt toetuse vajadust – Eestis on liialt palju inimesi, kes ei suuda endale turuhinnaga õigusabi lubada.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi puhul tasub esimese kahe nõustamise tunni eest riik. 23 000 inimese keskmine nõustamise aeg on olnud 2,2 tundi, mis tähendab, et justiitsministeeriumi toetusest piisab enamlevinud probleemide lahendamiseks.

Kõige rohkem on 2,5 aasta jooksul inimesi abistatud perekonnaõigusega seonduvates küsimustes (7644 korral), napilt samapalju on lahendatud ka võlaõigusega seonduvaid probleeme (6945). Lisaks on paljud inimeste pöördumised olnud seotud tööõigusega (1806), pärimisõigusega (1372), asjaõigusega (1855) ning täitemenetlusega (1543).

OÜ HUGO ärijuhi Erki Pisukese sõnul on justiitsministeeriumi käivitatud projekt selgelt tõestanud, et enamiku jaoks on tavapärane õigusabi hind liialt kallis ning inimesed vajavad enda õiguste eest seismisel riigi tuge. “Üle kolmandiku meie klientidest on langenud laenuorjusesse, kus ühele finantsasutusele tasumiseks tuleb laenata järgmiselt, teine samapalju on kimpus elatise kättesaamisega. Arusaadavalt ei ole nende muredega meie poole pöördujatel rahuldavat finantsvõimekust ning riigi toetuseta langeksid nad veel sügavamale. Olen veendunud, et olukorras, kus õigusabi oma tavapärase hinnatasemega on kättesaadav vaid väikesele osale elanikkonnast, tuleb mõelda ülejäänud inimeste peale, kes moodustavad kahjuks suure enamiku. Õigusabi peab õigusriigis olema kättesaadav kõigile ning selle poole antud projektiga kindlasti liigutud on. Tänu justiitsministeeriumi algatusel ellu viidud projektile on õigusabi kättesaadavust märkimisväärselt parandatud ning ühtlasi näeme, et nõudlus teenuse järele püsib tugeval tasemel,” sõnas Pisuke.

Pisuke lisab, et tänase lepingu järgi toetab riik Eestis elavate inimeste õigusabikulusid kuni tuleva aasta aprillini ning edasine sõltub juba poliitikute ning justiitsministeeriumi ametnike otsusest. “Meie loomulikult loodame, et riigi toetus õigusabile jätkub ning saame inimesi ka tulevikus riigi toel abistada. Oleme loonud selle projekti tarvis väga tugeva ning hästi toimiva struktuuri, meil on 45 juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti ning kõik numbrid näitavad, et teenus on inimestele äärmiselt vajalik. Samuti on meie koostöö justiitsministeeriumiga olnud väga hea ning viljakas, oleme päästnud palju inimesi õiguslikest probleemidest,” lisas Pisuke.

OÜ HUGO kogub igakuiselt nõustamisel käinud inimeste tagasisidet pakutavale teenusele, samuti kogub tagasisidet klientidelt ka justiitsministeerium ning hinnang juristide tööle on kõrge – keskmine kliendirahulolu indeks on 90% ning 92% klientidest soovitaksid meid enda sõbrale.

Kõige rohkem on inimesed õigusabi vajanud Harjumaal (10320), Tartumaal (2300), Ida-Virumaal (1780), Pärnumaal (1222), Lääne-Virumaal (970) ning Viljandimaal (869).

Möödunud aastal ehitas HUGO meeskond ka Eesti esimese robotjuristi, kes abistab inimesi tasuta inkassonõuete vähendamisel ning elatise hagi koostamisel. Inkassoabi robot on abistanud üle 1000 inimese ning hoidnud sellega kokku ligikaudu 300 000 eurot klientide raha.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle brutokuupalk jääb alla Eesti 1,5-kordse keskmise (hetkel 2128,5€). Õigusabi jagatakse põhimõttel 2+3+10, kus kaks esimest tundi on tasuta, järgmise kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul saab veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40€ tund.