aprill 21, 2022

Soome parkimistrahve pärast 3 aastat enam sisse nõuda ei või

Hiljuti leidis meedias kajastamist tarbijakaitsekomisjoni otsus, kus Julianus Inkasso ei saanud õigust inimeselt Soome parkimistrahvi eest raha nõuda. Otsuse täielik õiguslik tähendus väärib aga täpsemat lahti seletamist. Muu hulgas tuleb otsusest selgelt välja, et erinevalt Eesti nõuetest, ei tohi aegunud Soome nõudega inimesi enam mingil juhul terroriseerida. 

Vaidluse peakangelane sai Julianus Inkassolt nõude 2015. aasta Soome Vabariigi parkimistrahvi eest. Inimene pöördus seepeale Tarbijavaidluste komisjoni, kes 25. märtsi 2022. aasta otsusega avalduse rahuldas. Komisjon leidis, et Julianus Inkassol ei ole tarbija vastu nõuet ning otsuse täitmiseks peab inkasso kirjalikult kinnitama nõudest loobumist. 

Inkasso peab tõestama, et tal on nõudeõigus

Otuses tulid välja kaks õiguslikult kaalukat argumenti. Esiteks leidis komisjon, et inkasso ei ole esitanud tõendit selle kohta, et tal on nõudeõigus. Antud juhul oleks nõude esitaja pidanud tõendama, et just see parkimiskorraldaja võib antud kohas rikkumise eest trahvi teha. Parkimiskorraldaja volikiri võla sissenõudmiseks ning fotod pargitud sõidukist seda ei tõenda. 

Tagatipuks tugines Julianus Inkasso oma argumentides Eesti liiklusseadusele, võlaõigusseadusele ning Eesti Riigikohtu lahenditele, mis Soome Vabariigis ilmselgelt ei kohaldu. Komisjon selgitab, et ehkki võla sissenõudmise menetlus käib Eesti seaduse järgi, siis nõue peab olema tekkinud asukoha Soome seaduse alusel. See tähendab, et Soomes saadud parkimistrahvi puhul kohaldub samuti Soome õigus. 

soome trahv

Soomes lõppevad nõuded igal juhul 3 aastaga 

Teise olulise nüansina tuleb tarbijakaitsekomisjoni otusest välja, et Soome Vabariigis aeguvad võlad teistmoodi kui Eestis. Ka aegumise osas üritas Julianus Inkasso tugineda Eesti õigusele, mille järgi võib ka aegunud nõuet siiski esitada. 

Komisjon selgitas taas, et aegumisele ei kohaldu Eesti õigus vaid Soome Vabariigi õigus: “Soome Vabariigi võlgade aegumise seadus (Laki velan vanhetumisesta) § 14 sätestab, et võlgniku tasumise kohustus lõpeb, kui nõue on aegunud (Velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa, kun velka vanhentuu). Seega erineb Soome õigus Eesti regulatsioonist, mille alusel kaupleja väitel saab aegunud nõude avaldada võlaregistris, kuna Eesti regulatsioon ei sätesta, et nõue kui selline aegumisel lõpeb.” 

Inimkeeli öeldes on Soomes aegumine absoluutne ja pärast 3 aasta möödumist inimesi sellise võla või trahviga enam mingil juhul tülitada ei tohi.

HUGO.legal jurist Andrus Reidi kommenteerib, et tegemist on Julianus Inkasso tavapärase taktikaga: “Näeme Soome parkimistrahvide nõudeid oma praktikas sageli. Enamasti on tegemist väga sarnaste lugudega, kus nõudel pole mingit õiguslikku alust. Antud loos demonstreeris Julianus Inkasso muidugi erilist juriidilist mõttelaiskust, üritades oma Eesti jaoks koostatud stamplausetega välja nõuda ka teise riigi trahve. Soovitame kõigil Soome parkimistrahvidega kimpus inimestel julgelt meie poole pöörduda, et ebameeldiv olukord kiirelt ära lahendada.”