mai 7, 2020

Riigi kulul õigusabi saamiseks avatakse 13 kontorit üle Eesti

Õigusabiplatvorm HUGO.legal sulges 15 kontorit üle Eesti juba enne eriolukorra väljakuulutamist ning asendas juristidega kohtumised videosilla kasutamisega. Täna on aga olukord normaliseerumas ning tasuta õigusabi andmiseks otsustati avada 13 kontorit neile inimestele, kellel pole võimalik distantsilt juristi abi saada. Suletuks jääb vaid Saaremaa kontor ning Tallinna kontoris saavad kliendid juristiga suhtlemiseks videosilda kohapeal kasutada. Kõikides kontorites peetakse kinni viiruse leviku takistamiseks seatud nõuetest.

Tasuta õigusabi saamiseks on avatud HUGO.legal kontorid Tartus, Pärnus, Narvas, Põlvas, Võrus, Valgas, Viljandis, Jõgeval, Paides, Rakveres, Jõhvis, Haapsalus ning Kärdlas.

HUGO.legal asutajaliikme Erki Pisukese sõnul on 13 kontorit avatud eelkõige neile, kellel puudub tehniline valmidus muul viisil juristiga suhelda. “Eeskätt vajavad füüsilisi kohtumisi vanemaealised inimesed, kellel puudub tehniline võimekus videosilla kasutamiseks ning on seetõttu ligipääsu õigusabile oodanud juba üle kuu aja. On selge, et distantsnõustamise vormid jäävad ka eriolukorra järgselt mõneks ajaks eelistatuks, kuna viiruse kulg ei ole ka eriolukorra lõppedes täpsemalt teada,” sõnas Pisuke.

Lahenda probleemid ilma juristita!

Pisuke lisab, et füüsilisteks kohtumisteks avatud kontorites peetakse kinni viirusega seonduvatest ohutusnõuetest. “Igas kontoris on tagatud 2 meetrine distants juristi ja kliendi vahel ning nõustamiste vahele jäetakse 30 minutiline paus, et kliendid omavahel ei kohtuks ning oleks aega ruume tuulutada ning pindu desinfitseerida.”

HUGO.legal 50 juristi abistab ühes kalendrikuus tasuta ning soodustingimustel õigusabiga keskmiselt 1900 inimest, neist pooled soovivad juristiga silmast-silma kohtuda ning ülejäänud suhtlevad juristiga e-maili või telefoni teel.

Kaks tundi tasuta õigusabi saavad kõik alla 1700 eurost kuupalka teenivad Eestimaal elavad inimesed.