LaimuBot

Õigusrobot, mis aitab Sind laimanud isiku vastu esitada kahjunõude.

Kui Sind on laimatud, siis aitab HUGO LaimuBot Sul välja selgitada laimaja isiku ning seejärel esitada laimaja vastu kahjunõude.

LaimuBot aitab ka juhul, kui Sinu vastu on esitatud alusetu laimunõue.

Ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit
Vaata videot

100 000+

tundi osutatud õigusabi

40 000+

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas LaimuBot töötab?

Küsimustele vastamineAlusta robotiga vestlust tehes valik, kas soovid laimajat tuvastada, esitada tema vastu nõuet või vaielda laimunõudele vastu.

Avalduse loomineRobot küsib dokumendi koostamiseks informatsiooni Sinu kohta tehtud laimu kohta. Vasta roboti küsimusele võimalikult täpselt.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta roboti saadetud dokument ning saada see välja koos kaaskirjas märgitud dokumentidega.

Mida saab pidada laimuks?

Laim võib seisneda Sinu kohta ebaõigete faktide esitamises või ebakohaste arvamuste avaldamises. Näiteks väidab keegi, et Sa oled korruptant või pedofiil. Kui Sind pole jõustunud kohtuotsusega korruptsioonis või pedofiilias süüdi mõistetud, siis on automaatselt tegemist vale faktiväitega. Ebakohase arvamusega on tegemist siis, kui väljendatud arvamus ületab hea maitse piiri ning on solvav ja oma viisilt sobimatu ja vääritu.

Kuidas saan teada laimaja isiku?

Laimaja isikut saab tuvastada eeltõendamismenetluse algatamisega, mille eest tuleb tasuda 50 eurot riigilõivu. Kindlasti tee esimese asjana laimust kuvatõmmis, et hiljem oleks Sul võimalik laimu tõendada. Laimurobot aitab Sind ülejäänuga ning koostab korrektse avalduse kohtule.

Kui kaua saab laimu eest nõuet esitada?

Kolm aastat alates laimu lõpetamisest. Samuti saad nõude esitada olukorras, kus laim on endiselt avalikkusele kättesaadav (nt Sind laimav sotsiaalmeediapostitus on jätkuvalt loetav).

Mis summat saan laimajalt nõuda?

Kahjuhüvitise suuruse määrab lõpuks kohus. Tuleb ka arvestada, et paljud kaasused võivad lõppeda kompromissiga, kuna laimaja ei soovi, et tema isik välja tuleks, mistõttu on laimaja avaliku kohtumenetluse vältimiseks nõus kompromissi sõlmima. Ka õigusrobot pakub laimajale esmalt seda võimalust. Hüvitise suurus võib jääda mõnesajast eurost kuni mõne tuhande euroni.

Millised võimalikud nõuded on mul laimaja vastu?

Kui Sinu kohta on esitatud ebaõige fakt, saad lisaks moraalse kahju hüvitisele nõuda ka ebaõige fakti ümberlükkamist või parandamist. Ebakohase väärtushinnagu korral saab nõuda vaid moraalse kahju kompensatsiooni. Igal juhul saad nõuda laimamise lõpetamist.

Kui suured on võimalikud kohtukulud?

Kui Sa ei tea laimaja isikut on Sul esmalt vaja laimaja eeltõendamismenetluse algatamisega tuvastada. Avaldus eest tuleb tasuda 50 eurot riigilõivu. Kui laimaja ei tunnista Sinu nõuet või Te ei saa omavahel kokkuleppele, siis on Sul võimalik pöörduda kohtusse. Moraalse kahju hüvitise nõudega kohtusse pöördumise eest tuleb tasuda 300 eurot riigilõivu. Kui soovid lisaks moraalse kahju hüvitisele ka ebaõige faktiväite ümberlükkamist nõuda, pead tasuma 450 eurot riigilõivu.

Mida peaksin tegema, kui tean laimaja isikut?

Kui tead laimaja isikut (ees- ja perekonnanime), siis on Sul vaja esitada talle nõudekiri, millega saad võtta laimaja vastutusele ning nõuda laimamisega tekitatud kahju hüvitamist kohtuväliselt. Kui laimaja ei tunnista süüd ja ei kompenseeri kahju, on Sul võimalus esitada kohtusse hagiavaldus. Nõudekirja aitab Sul Laimubot 5 minutiga koostada.

Mida teha, kui oled ise saanud laimunõude?

Kui oled ise saanud nõudekirja laimamise eest, saad:

1) tunnistada oma tegu ja maksta nõudekirja esitanud isikule hüvitist ning lõpetada asi kokkuleppega; 2) mitte tunnistada laimunõuet ja sellele vastu vaielda, mille peale võidakse Sinu vastu esitada hagiavaldus. Laimubot aitab Sul koostada nõudekirjale vastuse.

LaimuBoti loojad

Merike Roosileht

HUGO jurist Merike Roosileht

 

 

Anu Baum

Merike tegutseb Igapäevaselt juristina alates 2001. aastast, HUGO jurist on ta olnud alates 2017.a aprillist. Merikese kaasabil on meedias ilmunud arvukalt juriidiliste nõuannetega artikleid, samuti on Merike olnud ka sage külaline nii teleekraanidel kui raadios.

Merike on spetsiliseerunud tsiviil- ja haldusõigusele (sh. asjaõigus, võlaõigusele, perekonnaõigusele, tööõigusele, elamuõigusele (korteriühistud), ehitus-ja planeerimisõigus). Ta omab head praktilise töö kogemust seoses tarbijakrediidi lepingutega ja nendega seotud vaidluste lahendamisel.

Merikesest töökamat töömesilast leida on keeruline. Seda, et Merike töökust au sees hoiab, võib välja lugeda ka tema motost: “Absque sudore et labore nullum opus perfectum est” (Higi ja vaevata pole ükski töö täiuslik).

Anu jaoks on juristi töö hobi, mida ta teeb kire ja põhjalikkusega. Anu on au