Abielulahutuse õigusrobot

Õigusrobot, mis aita koostada avalduse abielulahutuse sisseandmiseks.

Kas Sinu ja teise abielupoole vahelised suhted on lõplikult lakanud? Teil pole võimalik ega mõistlik abielu taastada? HUGO õigusrobot aitab Sul koostada korrektse avalduse abielu lahutamiseks.

Ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit

115 993

abielu sõlmiti Eestis aastatel 2001.-2019. 

66 628

abielu lahutati Eestis aastatel 2001.-2019.

57,44%

abieludest lahutati aastatel 2001.-2019.

Kuidas Abielulahutuse õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineAlusta chati HUGO robotiga ja vasta küsimustele võimalikult täpselt.

Avalduse loomineHUGO robot küsib ja kogub Sinu andmeid, et genereerida ja saada avalduse koos juhisega.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta hagiavaldus ning esita see elukoha-järgsele kohtule, järgides HUGO roboti juhiseid.

Kus saab abielu lahutada?

Abielu saab lahutada perekonnaseisuasutuses, vastavat pädevust omava notari juures või kohtus.

Kui kiiresti on võimalik abielu lahutada?

Kui abielu lahutamisel õigusvaidlusi ei ole, st abielu lahutatakse perekonnaseisuasutuses või notari juures – siis lahutatakse abielu mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abielu lahutamise avalduse esitamisest. Perekonnaseisuametnik määrab kindlaks lahutuse kuupäeva ning kutsub abikaasad perekonnaseisuametisse. Juhul, kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel määratud tähtpäeval abielulahutuse vormistamisele ilmuda, siis on tal õigus ja võimalus esitada notariaalselt kinnitatud tõend ja kohalviibivale abikaasale tehakse abielu lahutamise kuupäev teatavaks. Kui abikaasad ei ilmu määratud ajal perekonnaseisuasutusse abielu lahutama ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et nad ei ole abielu lahutamise avaldust esitanud.

Kohtus lahutamise korral seadusest tulenevad tähtajad puuduvad.

Milline dokument kinnitab abielu lahutamist?

Abielu lahutamise tõendamiseks väljastatakse kinnitatud väljavõte rahvastikuregistri andmetest.

Milline on perekonnanimi pärast lahutust?

Abielu lahutades võivad abikaasad säilitada abielu ajal kantud perekonnanime, taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime või taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.

Abielu lahutav ametnik (perekonnasisuametnik, notar, kohtunik) küsib igakordselt perekonnanime muutnud abikaasalt, kas ta soovib perekonnanime muuta või mitte? Teine abikaasa, kelle nime abikaasa kannab, ei saa mõjutada ega vaidlustada teise poole otsust ja nõuda oma perekonnanimest loobumist.

Kas lahutamise korral on võimalik abikaasaga omavahel abieluvara jagamise osas kokku leppida?

Abikaasad võivad omavahelisi varalisi suhteid reguleerida omavaheliste kokkulepetega, kui selles osas ei ole vaidlust. Kui nimetatud kokkulepe puudutab kinnisasja, siis tuleb vastav leping sõlmida notari juures. Abielu kestel on abikaasadel võimalik sõlmida sellekohane abieluvaraleping, pärast abielu lahutamist vastav ühisvara jagamise leping. Kui abikaasad ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendab vara jagamise küsimused kohus.

Abielulahutuse õigusroboti looja

Angela Jürgenson

Angela teeb õigusalast tööd aastast 1999, olles spetsialiseerunud perekonnaõigusele ning on selles vallas HUGO nõutumaid juriste. Angela on töötanud nii äriregistris, kinnistusosakonnas, Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, Kaitseministeeriumis ja Rahandusministeeriumis.

Angela on lõpetanud 2004. aastal Sisekaitseakadeemias kohtunikuabi eriala ning 2010. aastal Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistriõppe.

Sageli võib Angela hüva nõu leida ajaleheveergudelt ning Angela on käinud ka olulistel perekonnaõigust puudutavatel teemadel rääkimas nii televisioonis kui raadios.

“Annan nõu, mis toob kasu ja pakun juriidilist abi, mis tagab edu,” sõnab Angela oma töö kohta ise.

HUGO CHAT