Eestkoste õigusrobot

Õigusrobot, mis aitab koostada eestkoste taotlemise avaldust

Eestkoste

Vajad abi eestkoste taotlemisega? HUGO Eestkoste õigusrobot aitab Sul kiirelt ja vähese vaevaga koostada korrektse eestkoste avalduse. Edasised juhendid saadab HUGO koos avaldusega Sinu e-posti aadressile.

Ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta

100 000+h

osutatud õigusabi

40 000 +

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Eestkoste õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta chatis HUGO roboti küsimustele võimalikult täpselt.

Avalduse loomineHUGO robot küsib ja kogub Sinu andmeid, et genereerida ja saata Sulle avaldus koos juhisega.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta avaldus ning esita see HUGO roboti juhiseid järgides elukohajärgsele kohtule.

Eestkoste alaealise üle

Alaealise juures räägitakse eestkostest siis, kui tema kummalgi vanemal ei ole esindusõigust või kui lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha. Eestkostja määrab kohus. Perekonnaseaduses on loetletud isikud (nt valla- või linnavalitsuse ametnik, politseinik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, eestkostet vajava lapse sugulased), kes on kohustatud teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajavast isikust.

Kui lapsele ei õnnestu leida sobivat füüsilisest või juriidilisest isikust eestkostjat, on eestkostjaks tema hariliku viibimiskoha järgne kohalik omavalitsus, kes täidab eestkostja ülesandeid ka kuni eestkostja määramiseni.

Kas eestkostja saab määrata ilma eestkostetava nõusolekuta?

Ei. Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja, isiku saab eestkostjaks määrata ainult tema nõusolekul. Üldjuhul on eestkostjaks füüsiline isik (täisealine piiramata teovõimega), kui sobivat füüsilist isikut ei leita, võib eestkostjaks määrata ka juriidilise isiku. Eestkostet teostatakse üldjuhul tasuta.

Kas eestkostja on kohustatud eestkostetavat ülal pidama?

Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja. Eestkostja ülesanded ja vastutuse ulatus määratakse kohtumääruses ja see sõltub konkreetsetest asjaoludest. Eestkostja ei ole kohustatud eestkostetavat ülal pidama.

Millal eestkoste lõpeb?

Eestkoste lõpeb kui eestkostetav sureb või vanema hooldusõigus taastub, samuti kui eestkostetav lapsendatakse või ta saab täisealiseks. Eestkoste ei lõpe eestkostja surmaga. Sellisel juhul määratakse uus eestkostja.

Millal määratakse lapsele erieestkostja?

Erieestkoste määratakse lapsele tehinguteks, milleks on vaja kohtu nõusolekut ja vanem ei saa seda eestkostjana teha, näiteks lapsele kuuluva kinnisvaratehingu tegemine selliselt, et lapse eestkostja soovib võõrandada lapsele kuuluva vara iseendale. Selliseks puhuks määratakse lapsele erieestkostja, kes teeb tehingu eestkostjaga, kus lapse huve tehingus esindab erieestkostja.

Millises ulatuses täiskasvanule eestkoste määratakse?

Täiskasvanule võib eestkoste määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. Eestkostjat ei määrata, kui isiku huve saab kaitsta volituse andmise, perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.

Täisealiste eestkostele kohalduvad lapse eestkoste kohta käivad sätted. Siiski kehtivad mõned erisused: kohtu nõusolekut vajavate tehingute ning eestkostja kohustuste täpsustamise osas.

Eestkoste õigusroboti looja

Angela Jürgenson

Angela teeb õigusalast tööd aastast 1999, olles spetsialiseerunud perekonnaõigusele ning on selles valdkonnas HUGO nõutumaid juriste. Angela on töötanud nii äriregistris, kinnistusosakonnas, Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, Kaitseministeeriumis ja Rahandusministeeriumis.

Angela on lõpetanud 2004. Aastal Sisekaitseakadeemias kohtunikuabi eriala ning Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistriõppe 2010. a.

Sageli võib Angela hüva nõu lugeda ajaleheveergudelt ning Angela on käinud ka olulistel perekonnaõigust puudutavatel teemadel rääkimas nii televisioonis kui raadios.

“Annan nõu, mis toob kasu ja pakun juriidilist abi, mis tagab edu,” sõnab Angela oma töö kohta ise.

HUGO CHAT