aprill 24, 2020

ÕigusMinut – elatis

Alustame videorubriigiga ÕigusMinut!

Igas videos annab HUGO.legali jurist lihtsad juhised olulisel teemal ühe minuti jooksul. Eesmärgiks on õigusalaste teadmiste kasvatamine selleks, et oskaksime enda õiguste eest paremini seista.

Esimeses ÕigusMinutis annab jurist Angela Jürgenson last kasvatavale vanemale 4 lihtsat soovitust elatise saamiseks.

Lahenda probleemid ilma juristita!