jaanuar 22, 2021

Rekordiline aasta – 2020. aastal said tasuta õigusabi 12 400 inimest

Õigusabiplatvorm HUGO.legal on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi pakkunud juba pea neli aastat ning möödunud aasta oli rekordiline – õigusabi osutati 12400 inimesele. Kõige enam vajati õigusabi perekonnaprobleemide ning võlgnevuste osas, varasemaga võrreldes on kasvanud tööõigusega seonduvad probleemid. 

Kaks tundi tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle brutotöötasu kalendrikuus jääb alla 1700 euro – selline toetussüsteem kehtib vähemalt aprillikuuni, mil selguvad edasised tingimused tasuta õigusabi osutamise osas. 

HUGO.legal peajurist Erki Pisukese sõnul on tasuta õigusabi projekt end selgelt õigustanud ning seda näitab ka üha kasvav abivajajate hulk. “On selge, et tavapärane õigusabi on suurele osale Eesti inimestest liialt kallis ning kui neil poleks võimalust riigi toel enda õigusi kaitsta, ei teeks nad seda ilmselt üldse. See aga tähendab, et raskes olukorras inimesed satuksid veel raskemasse olukorda. Meie 43 juristi üle Eesti pingutavad igapäevaselt selle nimel, et abivajajate õiguslikke huve maksimaalselt kaitsta. Näiteks jaanuaris on meie juristid tegelenud juba üle 1000 inimesega ja numbrid aina kasvavad, kohtus on pooleli üle 600 vaidluse.  On selge, et tänases keerulises majanduslikus olukorras vajavad professionaalset õigusnõustamist üha enam inimesi. Omalt poolt oleme loonud juba mitmeid õigusroboteid, kes inimesi tasuta abistavad ning neil on kasutajaid tuhandeid,” sõnas Pisuke.

Pisuke lisab, et õigusabi saanud inimesed on teenusega väga rahul ning juristid saavad pidevalt kiitvat tagasisidet väärtusliku abi eest. “Nii justiitsministeeriumi kui HUGO.legal tagasisideküsitlused näitavad, et 90% abivajajatest on teenusega rahul, mis on õigusabiteenuse puhul väga kõrge näitaja,” lisas Pisuke. 

Möödunud aastal kasutas tasuta õigusabi võimalust 12400 inimest ning nende keskmine nõustamise aeg oli 2,16 tundi, mis tähendab, et esimese kahe tasuta õigusnõustamise tunniga saavadki enamus probleeme lahendatud.

Kõige rohkem vajasid inimesed möödunud aastal abi seoses perekonnaõiguse (4485 inimest), võlaõiguse (2885), tööõiguse (1261) ning pärimisõigusega (760). Samuti on juristid inimesi abistanud asjaõiguses, täitemenetluses, haldusõiguses, pankrotiõiguses, elamuõiguses, sotsiaalõiguses, äriõiguses, kindlustusõiguses, maksuõiguses, migratsiooniõiguses, väärteomenetluses ning nõustanud ka paljusid korteriühistuid. 

Tasuta õigusabi kasutamine nõustamiskohtade järgi 2020 aastal: Tallinn 6499, Tartu 1494, Pärnu 768, Narva 653, Rakvere 495, Viljandi 547, Jõhvi 530, Paide 367, Haapsalu 229, Kuressaare 208, Võru 172, Jõgeva 154, Valga 144, Põlva 121, Kärdla 19.

Lahenda probleemid ilma juristita!