oktoober 10, 2019

Millest rääkis HUGO Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlaste kokkutulekul ja karjäärimessil?

3.-4. oktoobril toimus Tartus õigusteaduskonna vilistlaste kokkutulek, millega tähistati eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva. Õigusteadusel oli ja on tänaseni väga oluline roll rahvusülikooli ja Eesti riigi kujunemisel ja arengul. Esimese päeva vilistlaskonverentsil „100 aastat hiljem“ arutletigi täna õigusteaduskonnas uuritavate teemade üle ja seda lausa 12 erialasessioonil enam kui 50 esinejaga. Teisel päeval keskenduti õigusharidusele ja juristikarjäärile ning karjäärimessil said kokku teaduskonna koostööpartnerid ja Tartu Ülikooli tänased üliõpilased.

3. oktoobril toimunud TÜ õigusteaduskonna vilistlaskonverentsi “Õiguse ja tehnoloogia” erialasessioonis astusid üles HUGO.legal kaasasutajad Erki Pisuke (COO) ja Märt Pikkani (CTO). Teemale kohaselt viidi sessioon läbi õigusteaduskonna kaasaegses nutiklassis. Kaks tundi kestnud sessiooni käigus andsid ettekandjad ülevaate õigustehnoloogia trendidest ja sellest, kuidas tehnoloogia abil on võimalik õigusteenuseid inimestele kättesaadavamaks teha. Kuivõrd tegu oli praktilise seminariga, oli kõigil sessioonist osavõtjatel oma arvutis võimalik Märdi juhendamisel proovida vestlusroboti loomist. Sellesse ülesandesse suhtusid juristid põnevusega. Kuna teema oli sedavõrd populaarne, toimus samal päeval ka kordussessioon. HUGO.legal tänab TÜ õigusteaduskonda ning kõiki sessioonist osavõtjaid, kellega oli väga põnev õigustehnoloogia teemadel arutleda.

Õigusteaduskonna vilistlaskonverentsile järgnenud karjäärimessil oli HUGO.legal väljas oma boksiga, et juuratudengitele lähemalt tutvustada õigusabiplatvormi võimalusi. Samuti tegi HUGO.legal ärijuht Erki Pisuke messi pealaval ettekande sellest, missuguseid võimalusi kätkeb HUGO.legal juristi jaoks. Kuivõrd messist osavõtjaid oli palju ning kohal olid ka tuntumad advokaadibürood, erialaliidud ning riigiasutsed, siis tekkis päeva vältel ka palju põnevaid diskussioone sellest, millist rolli täidab tehnoloogia õigusmaailmas täna ning millist funktsiooni hakkab tõenäoliselt täitma tulevikus. Igal juhul oli vastukaja HUGO.legal tegevustele ja plaanidele õigusmaailma uuendamisel meile julgustav. Täname korraldajaid ja osavõtjaid meeldiva ürituse eest!