november 30, 2019

Millest räägiti European Legaltech kongressil?

20.-22. novembril toimus Madridis Europeal Legaltech Congress, millest võttis osa ligi 300 õigusvaldkonna eksperti 33 erinevast riigist. Esimesel päeval toimus EVERSHEDS SUTHERLAND peakorteris iga-aastane alaliste liikmete kohtumine, kus räägiti õigustehnoloogia eetilistest küsimustest ning õigusest digitaalsele kodakondsusele. ELTA kongressi ametlik avamine toimus 21. novembril CEU San Pablo ülikoolis, kus räägiti õigustehnoloogia kolmest alussambast – inimesed, protsessid ning platvormid. Kongressi viimasel päeva keskenduti õigustehnoloogia valdkonna kogemuste jagamisele nii avalikus kui ka erasektoris.

22.11.2019 Madridis toimunud European Legaltech Congressil esines ka HUGO.legal ärijuht ja kaasasutaja Erki Pisuke ettekandega jagamismajandusel põhineva õigusabiplatvormi loomisest ja arendamisest. HUGO eesmärk on tuua õigusteenused tehnoloogia ning õigusturu efektiivsemalt töölepanemise tulemusena inimestele oluliselt lähemale. Õigusabiplatvormi puhul võidavad nii kliendid kui juristid. Klientide selge võit seisneb turu keskmisest vähemalt kaks korda soodsamas tunnihinnas ning teenuse lihtsuses – oma mure jaoks kõige sobilikuma juristi leidmiseks peab HUGO.legal veebilehe kaudu tegema ainult mõned sammud. Juristil on HUGO võrgustikus osaledes võimalik keskenduda üksnes juristi töö tegemisele, kuna kõik muud administatiivsed ülesanded täidab platvorm. Juristil pole vaja ka muretseda selle pärast, kust saada uusi kliente või kus nendega kohtuda. Nii Tartus kui Tallinnas on juristil selleks võimalik kasutada HUGO kontorivõrgustikku.

HUGO.legal ei piirdu ainult kliendi juristiga kokkuviimises, vaid on ehitanud ka õigusroboti, eesmärgiga aidata inimesi levinumate ja lihtsamate õigusmurede ja – dokumentidega, mille korral pole tingimata tarvis juristi poole pöörduda.