november 16, 2023

Kokkuvõte Tallinna linna ja HUGO nõustamispäevadest: lõpp hea, kõik hea

Järjestikku teist aastat korraldatavad Tallinna linna ja HUGO tasuta nõustamispäevad on pakkunud tuge ja selgust üle 400 inimesele. See on oluline näitaja, kuna peegeldab linnaelanike usaldust ja vajadust õigusalase nõu järele.

Mõned numbrid:
– 138 on pöördunud pärimisasjades,
– 58 küsimustega korteriühistute (KÜ) teemadel,
– 251 inimest eelistasid nõustamist vene keeles,
– nõustamispäevad kaheksas linnaosavalitsuses:  Nõmme, Põhja-Tallinn, Kesklinn, Haabersti, Lasnamäe, Kristiine, Mustamäe, Pirita.

Mis puudutab pärimisasju ja perekonnaõigust, siis nendes valdkondades on küsimuste hulk suurim. Inimesed otsivad vastuseid, kuidas jagada õiglaselt vara, kuidas kaitsta oma õigusi perekonna siseselt ja kuidas lahendada pärandiga kaasnevaid keerulisi küsimusi. Võlgnevustega seonduvad küsimused on samuti kasvav murekoht. Inimesed, kes on sattunud kiirlaenufirmade tõttu laenuorjusesse, otsivad meeleheitlikult lahendusi. Võlanõustajate ja juristide roll nende aitamisel on muutunud üha olulisemaks, et leida väljapääs kasvavast võlakoormast. Korteriühistute teemad toovad esile ka ühiskondlikud pingekohad. Tüüpilised vaidlused hõlmavad üldkoosolekul vastu võetud otsuste vaidlustamist, mis sageli puudutavad majade renoveerimist, laenuvõtmist, küttesüsteemide uuendamist, juhatuse valimist ja muid elukorralduse küsimusi. Need probleemid kajastavad laiemat vajadust selge kommunikatsiooni ja läbipaistvate otsustusprotsesside järele korteriühistutes.

Tallinna linna ja HUGO nõustamispäevade populaarsus kinnitab, et õigusabi on hädavajalik paljude linnaelanike igapäevaelus. Kahjuks ei saa paljud osta õigusabi turuhinnaga ning just sellega on Tallinna linn oma inimestele appi tulnud – õigusnõustamine on abivajajale tasuta.

Iga esitatud küsimus ja iga lahendatud probleem aitab tugevdada meie kogukonna õiglustunnet ja õiguskindlust. Kui iga inimene tunneb, et tema mured on kuuldud ja tema õigused kaitstud, siis saame koos luua tugevama ja ühtehoidvama ühiskonna.

Täname siinkohal Tallinna linna hea koostöö ning kõiki käinuid usalduse eest. Loodame, et kohtume peagi!