juuli 27, 2023

Jurista annab nõu: kas naabri aeda ulatuvad ploomid ongi tema omad?

Kui väga lühidalt kokku võtta, siis naaber võib küll noppida viljad okstelt, mis ulatuvad tema aeda, kuid tema kinnistule või aeda ulatuvate okste saagimiseks peab ta eelnevalt naabrit hoiatama.

Kui tegu on naaberkinnistutega, mille piiril kasvavad puud ning mille oksad ja ka nende viljad ulatuvad naaberkinnistule, siis juhul, kui üle naaberkinnistu piiri ulatuvad oksad segavad oluliselt kinnistul toimetamist, peab paluma naabril teha vajalikud tööd okste ja juurte kärpimiseks, ning kui naaber keeldub, siis on õigus need vajalikud tööd ise ära teha.

Naabrusõiguste õiguslik regulatsioon on kirjas asjaõigusseaduses (AÕS) ning kinnisomandi ulatust reguleerib selle seaduse paragrahv 127, mille lõike 1 järgi ulatub kinnisomand maapinnale ja õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel.

Seadus näeb ette, et kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Sama seaduse järgi on piiril kasvavad puud ja põõsad naabrite kaasomandis ning kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Sellise piiril oleva asja kasutamine ei tohi asjaõigusseaduse järgi olla vastuolus asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile.

Artikkel on originaalis avaldatud 27.07.2023 Postimehe Maaelu rubriigis.