mai 4, 2020

Mida raha laenamisel silmas pidada

Kestev eriolukord ja piirangud kannavad üha raskemaid tagajärgi töö kaotanud inimeste jaoks – säästud saavad otsa, kuid kohustused vajavad täitmist. Ilmselgelt on paljud inimesed olukorras, kus raha laenamine muutub möödapääsmatuks. Üks võimalus on laenata mõnest krediidiasutustest, kuid kehvas olukorras võetakse julgus kokku ja pöördutakse ka sõprade-tuttavate poole. Jurist toob siinkohal välja mõned olulised nüansid ning soovitused, mida raha laenamisel sõbrale-tuttavale silmas pidada.

Igasuguse laenamise eelduseks on usaldus – tõenäoliselt ei laena me enda vara või raha inimesele, keda me piisavalt ei usalda. Mida suurem väärtus on varal või mida suurem summa raha, seda suurem peab see usaldus olema. Kuid usaldusest paraku alati ei piisa selleks, et laenatud raha ka tulevikus tagasi saada.

HUGO.legal jurist Vadim Vilde soovitab hilisemate arusaamatuste ning ebamugavuste vältimiseks laenu andmine kirjalikult fikseerida. “Arusaadavalt ei hakka keegi laenulepingut sõlmima sõbrale 15 euro laenamisel, kuid suuremate summade puhul soovitan siiski laenu andmine koos tingimuste ja tagatisega fikseerida. Siin ei ole küsimus üksnes usalduses, elus tuleb ette erinevaid ootamatusi ning paraku rahadega seonduv kipub tülli ajama ka kõige lähedasemaid. Korrektne laenuleping tagab laenu andjale südamerahu ning distsiplineerib laenu saajat lepingust kinni pidama,” sõnas Vilde.

Vilde lisab, et eriti oluline on kirjalik leping sõlmida olukorras, kus raha kantakse kolmanda isiku arveldusarvele, kes selle sularahas laenusaajale edastab. “Sellisel juhul võib kolmandat isikut tabada väga halb üllatus, kui laenuandja raha temalt välja nõudma tuleb – selliseid olukordi on praktikas ette tulnud ning lõpuks ongi tulnud laenu vahendajal endal laen tasuda, kuigi tema seda laenuraha kasutamiseks ei saanud. Lisaks on laenusaajal oluline küsida sularahas toimuvate laenulepingu tagasimaksete kohta laenuandjalt kirjalikku kinnitust hilisemate arusaamatuste vältimiseks.”

Lahenda probleemid ilma juristita!

Toome siinkohal välja kolm olulist punkti, mida laenamisel silmas pidada:

1)   Uuri inimese tausta!

Kuigi võid laenusaajaga olla tuttav, on siiski soovitav uurida tema tausta nii sotsiaalmeedias kui ka avalikes andmebaasides. Kui laenusaajal on eelnevalt olnud probleeme maksukäitumisega, on ilmselt selle kohta internetis ka info olemas. Avalikest andmebaasidest on mõistlik kasutada Kinnistus- ja Äriregistri võimalusi, kust on võimalik väikese tasu eest saada andmeid laenusaajale kuuluvate ettevõtete ja kinnisvara osas.

2)   Sõlmi leping kirjalikult!

Võlaõigusseaduse kohaselt ei pea laenuleping olema sõlmitud kirjalikult või notariaalselt. Enamik väiksemate summade laenamisi toimuvad suulise lepingu alusel. Mida aga suuremaks kasvavad summad, seda olulisemaks saab laenu kirjalikult vormistamine ning mõlemapoolne allkirjastamine. Kirjalikult sõlmitud leping annab võimaluse kohtuvaidluse käigus tõendada kokkuleppe olemasolu ja tingimusi.

3)   Küsi laenule tagatis!

Suuremate summade laenamisel on mõistlik küsida laenusaajalt tagatist. Tagatise suurus peaks olema laenu summaga võrdne või suurem. Tagatiseks saab seada nii registerpanti (sõiduautole), panti (vallasvarale) või hüpoteeki (kinnisvarale). Tagatise olemasolu garanteerib laenuandjale võimaluse laenusaaja poolt kohustuste mittetäitmise korral pandiese realiseerida ja seeläbi laen kustutada. Kõige riskivabam laenu andmine on tagada laen notariaalse laenulepinguga, millega pannakse tagatiseks olevale kinnisvarale hüpoteek laenuandja kasuks.