oktoober 5, 2023

Jurist annab nõu: mida tuleb arvestada küttesüsteemi asendamisel

HUGO jurist Lia Niitaru kommenteeris tele-eetris küsimust, mis naabrite vahel omajagu tülinat oli tekitanud –  ahjukütte asendamist gaasikatlamajast tuleneva kütmisega.  Avaldame siinkohal Lia kommentaari täismahus.

Otsuse saab langetada üksnes korteriomanike kokkuleppega

Küttesüsteemide muutmine on keeruline teema ja hõlmab mitte ainult tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi, vaid ka keskkonna-alaseid mõjusid. Kõigele lisaks tuleb küsimuse lahendamisel arvesse võtta erinevate osapoolte arvamusi ja huvisid –  seetõttu saab otsuse langetada üksnes korteriomanike kokkuleppega, mis põhineb ühisel arusaamal ja vajadusel. Kui mõni korteriomanik ei ole nõus muutusega, on neil õigus pöörduda kohtusse. Nad võivad taotleda, et kohus asendaks korteriomaniku tahteavalduse oma lahendiga.

Kohus peab arvesse võtma nii osapoolte huve kui keskkonnamõjusid

Keelduvad korteriomanikud tõid asjas esile majanduslikke põhjuseid, põhjendades oma keeldumist sellega, et ahju küttes on küttekulud madalamad. On mõistetav, et neile on oluline püsida eelarves ja säästa küttekuludelt. Samas, kohtul on kohustus vaadata kaugemale kui ühe grupi isiklikud huvid ning kohus peab hindama, kas uue lahendusega kahjustatakse ülemääraselt korteriomaniku õigustatud huve või mitte.

Keskkonnamõjude osas on teada, et gaasi kütteväärtus on 3 korda suurem kui küttepuudel ja küttepuude põlemisel eraldub 3 korda rohkem CO2 kui gaasi põletamisel. Seega, kui võrrelda mõlema kütteallika mõju keskkonnale, siis sama koguse sooja saamiseks puudega kütmisel paiskub õhku 9 korda rohkem CO2. See on oluline kaalutlus, mida tuleb arvesse võtta – kohtul tuleb lisaks hinna küsimusele hinnata ka keskkonnakaitset ja kliimamuutuse mõjusid.

Tasuta õigusnõustamine korteriühistutele

Lia Niitaru on koostöös Tallinna Linnavalistsusega nõustanud korteriühistuid tasuta juba viiendat aastat. Pikaajaline kogemus teeb temast ala vaieldamatu eksperdi. Lia valdab ka väga heal tasemel inglise ja vene keelt, mistõttu on ta klientide seas kõrgelt hinnatud professionaal.