märts 17, 2023

Jurist annab nõu: kas maakoju tiigi kaevamiseks on vaja luba?

Tiigi kavandamine ei tohiks kahjustada olemasolevaid loodusväärtusi ja tiik peaks olema ohutus kauguses olemasolevatest maa-alustest telefoni- ja elektrikaablitest, veetorustikest ja õhuliinidest.

Tiigi rajamisest tuleb teavitada kohalikku omavalitsust, kellelt saab ka vajalikku infot maa-aluste veetrasside, tehnovõrkude ja -rajatiste kohta.

Kaitstavatel aladel tuleb informeerida ka keskkonnaametit, kellelt saab teavet ka kavandatava tiigi alal olevate loodusväärtuste kohta.

Tiigi rajamise kavandamisel toon välja 3 olulist tegevust:

  1. alusta planeeringu koostamisest, et veenduda tiigi asukoha sobivuses; Asukoha valik mängib tiigi rajamisel väga suurt rolli. Sellest sõltub nii tööde maht, kui palju tiigi rajamine maksma läheb ning millist tehnikat täpsemalt tiigi kaevamiseks kasutada;
  2. kuna tiigi rajamise puhul on tegu ehitamisega, siis lase koostada ehitusprojekt ja taotle kohalikult omavalitsuselt projekteerimistingimused, kus on näidatud ka ehitusprojektile vajalikud kooskõlastused. Ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt tiigi asukoha skeemi, plaani ja läbilõike joonised;
  3. enne ehituse alustamist tuleb taotleda ehitusluba.

Lugu on ilmunud 17.03.2023 Maakodus