mai 6, 2021

HUGO.legal jätkab tasuta õigusabi pakkumist veel vähemalt kolm aastat

HUGO.legal

HUGO meeskond on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi pakkunud 4 aastat ning selle ajaga on õigusabi saanud 36 500 inimest. Aprillis võitis OÜ HUGO justiitsministeeriumi konkursi, mille alusel saavad HUGO juristid üle Eesti jätkata tasuta õigusabi pakkumist veel vähemalt kolm aastat. Endiselt on õigusabi vajajatele 2 esimest õigusnõustamise tundi tasuta, kuid alates 1. maist tingimused suures osas muutusid. 

Viimase nelja aastaga on HUGO juristid üle Eesti nõustanud 36 500 inimest. Kõige rohkem on abi vajatud perekonna-, võla- ning tööõigusega seoses, enim on abi saanud Tallinna, Tartu ja Pärnu inimesed.

HUGO.legal kaasasutaja Erki Pisukese sõnul jätkavad kõik 45 juristi üle Eesti innukalt juriidilise nõuga inimeste abistamist ning lisaks on meeskond võtnud suuna õigusrobotite ehitamisele, et õigusabi inimestele veelgi kättesaadavam oleks. “Kui meie juristid on füüsiliselt õigusnõuga abistanud 36 500 inimest, siis läbi tasuta töötavate õigusrobotite on abi saanud lisaks veel 15 000 inimest ja senisele kümnele õigusrobotile tuleb kindlasti lähiajal lisa. Meil on väga hea meel koostööd justiitsministeeriumiga esmanõustamise projekti raames jätkata ning sealjuures näha, et ka riigi jaoks on juturoboti arendamise näol olulisel kohal tehnoloogiliste lahenduste arendamine õigusabi kättesaadavuse parandamiseks,” lisas Pisuke. 

Mis muutus esimesest maist 2021?

Kui siiani kvalifitseerusid tasuta õigusabile kuni 1700 eurost brutokuutasu teenivad inimesed, siis alates maikuust on see summa 1200 eurot, seejuures lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot. Pooleliolevate lepingute puhul ei teostata sellel aastal uut sissetuleku kontrolli ning lähtutakse vanast sissetuleku piirmäärast. 

Jätkuvalt on kaks esimest õigusnõustamise tundi abivajajale tasuta 5 euro suuruse omaosalustasu eest, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada. Kui esimesed kaks tundi on tasuta, siis järgneva kolme tunni eest tuleb tasuda kokkulepitud soodushinda 45 eurot tunnis, seejuures lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10.

Juba 20.02.2021 jõustus muudatus, mille kohaselt ei esindata kliente riigi toetatava esmanõustamise raames enam kohtus, välja arvatud lapse õigusi puudutavas perekonnaasjas ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel. Kõigi enne nimetatud muudatust alustatud kohtuesindustega jätkatakse kalendriaasta lõpuni vana korra järgi kehtinud tundide arvuga ning hinnaga 45€ tund. Uutele abivajajatele, kes riigi toel kohtusse pöörduda enam ei saa või muul põhjusel ei kvalifitseeru, pakub HUGO õigusabiplatvorm endiselt turu keskmisest hinnatasemest kordades soodsamat teenust.

HUGO esindused asuvad kõigis suuremates maakonnakeskustes, maikuust lisandus ka Rapla ning kokku on nüüd esindusi juristiga kohtumiseks üle Eesti 16. Lisaks esinduses juristiga kohtumisele on võimalik õigusnõu saada ka videosilla vahendusel ning meili teel. 

Kogu vajaliku info koos õigusrobotitega leiab aadressilt www.hugo.legal

Lahenda probleemid ilma juristita!