aprill 27, 2020

HUGO.legal avas klientidele Tallinna ning Tartu kontorid

Õigusabiplatvorm HUGO.legal sulges 15 kontorit üle Eesti juba enne eriolukorra väljakuulutamist ning asendas juristidega kohtumised videosilla kasutamisega. Eriolukorra vältel on tasuta ning soodustingimustel õigusabi saanud 2000 inimest juristiga füüsiliselt kohtumata, kuid paljudel abivajajatel pole kodus arvutit või nutitelefoni videosilla kasutamiseks. Seetõttu otsustas HUGO.legal meeskond Tallinna ja Tartu kontorites sisustada nõustamisruumid vajaliku tehnikaga, et õigusabi vajavad inimesed saaksid meie kontoris juristiga videosilla vahendusel suhelda. Kontorites on kohapeal ka administraator, kes aitab inimestel lepinguid sõlmida ja juhendab tehnika kasutamisel.

Lahenda probleemid ilma juristita!

HUGO.legal 50 juristi abistab ühes kalendrikuus tasuta ning soodustingimustel õigusabiga keskmiselt 1900 inimest, neist pooled soovivad juristiga silmast-silma kohtuda ning ülejäänud suhtlevad juristiga e-maili või telefoni teel.

HUGO.legal klienditoe juhi Ave Saaristi sõnul on abivajajate arv seoses eriolukorraga kasvutrendis ning inimeste mured vajavad kiiremat lahendamist. “Täna näeme selgelt, et inimeste probleemid on kiiremas korras nõustamist vajavad ning meie püha eesmärk on seda ka võimaldada. Samas saab paljude klientide jaoks takistuseks asjaolu, et neil ei ole võimalik kodus videosilla vahendusel juristiga suhelda, kuna puudub arvuti või tutitelefon. Seetõttu otsustasime sisustada Tallinna ja Tartu kontorite nõustamise boksid vajaliku tehnikaga, et inimesed saaksid enda juristiga videosilla vahendusel suhelda ning samuti on mõlemas kontoris kohapeal administraator, kes aitab lepinguid sõlmida ning dokumente printida. Administraatori lauale paigaldasime pleksklaasist kaitseseina ning igas tehnikaga varustatud toas on ka desinfitseerimisvahendid. Kontorisse lubatakse inimesi ükshaaval või perekonnaliikmete puhul ka kahekesi,” sõnas Saarist.

Saarist lisab, et abivajajate arvu kasvatab ka teadmine, et alates maikuust alandab justiitsministeerium tasuta õigusabi mahtu. “Tekkinud olukord näitab selgelt, et riigi toel pakutav õigusabiteenuse osutamine on inimestele hädavajalik ja paljude jaoks ka ainus võimalus üldse oma probleemide lahendamiseks õigusabi saada. Anname endast parima, et meie Eestimaa inimesed saaksid võimalikult kiiresti enda muredele õiglase lahenduse,” lisas Saarist.

Kuni maikuuni saavad kõik alla 1700€ kuupalka teenivad Eestimaal elavad inimesed 2 tundi õigusabi tasuta ning järgneva kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis. Alates maikuust saavad inimesed jätkuvalt esimesed kaks tundi õigusabi tasuta, kuid järgneva kolme tunni eest enam riik õigusabikulusid ei hüvita.

Viimase kolme aastaga on tasuta ning soodustingimustel õigusabi saanud üle 27 000 inimese.

 


HUGO.legal (endine Eesti Õigusbüroo) on jagamismajandusel põhinev õigusabiplatvorm, mis tänu nutikatele tarkvaralahendustele suudab turuhindadest kordades soodsamat õigusabi pakkuda. HUGO OÜ pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi ka riigi finantseerimisel.