märts 3, 2020

Eesti Õigusbüroo ühineb õigusabiplatvormiga HUGO.legal

Eesti Õigusbüroo meeskond on pikalt arendanud õigusabiplatvormi HUGO.legal, mis on juba ligemale aasta toiminud Eesti Õigusbüroo kõrval paralleelselt eraldiseisva brändina. Nüüd viime need kaks õigusbrändi ühise nime alla kokku ning Eesti Õigusbüroost saab HUGO.legal.

Eesti Õigusbüroo klientidele on meil üks ja kindel sõnum – peale nime ning kodulehe ei muutu klientide jaoks midagi, Eesti Õigusbüroo juristid töötavad HUGO-s ja jätkub riigiga koostöös tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumine.

Eesti Õigusbüroo on inimesi abistanud juba viimased kolm aastat, mil oleme koostöös justiitsministeeriumiga pakkunud 25 000 Eestimaal elavale inimesele õigusabi riigi kulul. Kogu Eesti Õigusbüroo meeskond on tegutsenud alati eesmärgiga muuta õigusabi kättesaadavaks võimalikult paljudele ning just brändide ühendamine võimaldab veelgi rohkematel õigusabi vajajatel õigusabini jõuda.

 

Milleks nime muutus?

Eesti Õigusbüroo nimi sobib Eestimaal elavate inimeste abistamiseks suurepäraselt, ilmselt parim nimi kohalikul turul tegutsemiseks. Meie meeskonna ambitsioon on aga suurem, sest õigusabi kättesaadavus ei ole probleemiks üksnes Eestis – probleem on globaalne ning vajab lahendamist. Möödunud aastal ilmavalgust näinud õigusabiplatvorm HUGO.legal on loodud selleks, et sarnast lahendust pakkuda sõltumata asukohast – lisaks Eestile oleme sellist lahendust pakkumas Poolas ning lähitulevikus saab õigusabiplatvormi teenuseid kasutada ka Hispaanias.

 

Mis muutub klientide jaoks?

Kliendi jaoks ei muutu teenuse pakkumise osas midagi, kõik toimib edasi vanaviisi. Muutub nimi ning koduleht. HUGO.legal koondab nüüd kaks suuremat kliendisegmenti – riigi toel õigusabi ning HUGO.legali juristide poolt pakutav tasuline (ent turuhinnast tunduvalt soodsam) õigusabi. Need teenused oleme segaduse vältimiseks kodulehel ka selgelt eraldanud.

 

Kust leiab tulevikus tiigi toel õigusabi?

Info riigi toel õigusabi kohta leiab aadressilt www.hugo.legal/juristaitab, Facebooki lehelt www.facebook.com/hugolegaleesti või helistades telefonile 6 880 400. Paralleelselt toimib veel mõni aeg ka Eesti Õigusbüroo veebileht www.juristaitab.ee.