jaanuar 22, 2020

Eesti inimesed on kimpus perekonna probleemide ning võlgnevustega

Möödunud aastal abistasid OÜ HUGO juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 25 000 inimest.  Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. OÜ HUGO pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.

Keskmine õigusnõustamise tunnihind Eestis on 120€, kuid OÜ HUGO pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1700 euro. Inimesi nõustavad 45 kogenud juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti, lisaks nõustatakse ka veebi ning telefoni vahendusel.

OÜ HUGO juhatuse liikme Erki Pisukese sõnul on suur osa Eestimaal elavatest inimestest langenud laenamiste lõksu ning sellest nõiaringist väljumiseks on juristi abi hädavajalik. “Meie kogemus näitab, et probleemid võlgnevustega aina süvenevad – eeskätt on murekohaks liialt kõrged kõrvalnõuded laenudel ning asjaolu, et inkassod kasutavad ära inimeste õigusteadmatust, nõudes väga agressiivselt sisse põhjendamatuid ning aegunud nõudeid. Siinkohal on äärmiselt oluline, et inkassoga suhtleks õigusteadlik inimene – tema teab täpselt, kuidas põhjendamatute nõuete osas käituda ja inimene nendest vabastada. Kuid võlgnevuste kõrval on veel levinumaks mureks perekondlikud probleemid, enamjaolt tulevad inimesed juristi jutule elatise ning vara jagamise küsimustega. Samuti tuleb juristidel sageli inimesi nõustada ka töövaidlustega seoses,” sõnas Pisuke.

Pisuke lisab, et OÜ HUGO kogemus näitab ka seda, et paraku pöörduvad inimesed juristi poole liialt hilja. “Selge on see, et mida varem inimene juristi jutule tuleb, seda tõenäolisemalt suudab jurist teda aidata ning seda kiiremini inimene enda murekoormast vabaneb. On tõenäoline, et tasuta ning soodustingimustel õigusabi projekt sellisel kujul kestab veel ligikaudu aasta, seega tasub enda muredega kohe tegelema hakata ja juristi vastuvõtule tulla,” lisas Pisuke.

Kõige rohkem vajasid inimesed möödunud aastal abi seoses perekonnaõiguse (3871), võlaõiguse (3030), tööõiguse (964) ning asjaõigusega (800). Samuti on juristid inimesi abistanud pärimisõiguses, täitemenetluses, haldusõiguses, pankrotiõiguses, elamuõiguses, sotsiaalõiguses ning väärteomenetluses.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi kasutamine nõustamiskohtade järgi 2019 aastal: Tallinn 6322, Tartu 1272, Pärnu 634, Narva 574, Rakvere 479, Viljandi 476, Jõhvi 404, Paide 311, Võru 227, Jõgeva 195, Haapsalu 179, Põlva 177, Kuressaare 171, Valga 149, Kärdla 16.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kalendriaasta lõpuni kehtiv kliendileping ning tasuda 5 eurot omaosalustasu. Seejärel saab õigusabi 2+3+10 põhimõttel, kus esimesed 2 tundi on tasuta ning järgneva 3 tunni eest tuleb tasuda 20 eurot tunnis. Lisaks saab mahukamate kaasuste puhul veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tund.

Keskmine õigusnõustamise aeg ühe mure lahendamiseks on OÜ HUGO’s 2,2 tundi, mis tähendab, et keskmiselt tuleb inimesel enda mure lahendamise eest tasuda 10 eurot.