jaanuar 14, 2020

Alates 15. jaanuarist saavad riigi kulul õigusabi kuni 1700€ kuutasu teenivad inimesed

OÜ HUGO on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saavad alates 15. jaanuarist kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle möödunud kvartali keskmine brutotöötasu kalendrikuus oli kuni 1700 eurot. Kõik muu tingimuste ning õigusabi osutamise osas jääb samaks.

OÜ HUGO kaasasutaja Erki Pisukese sõnul on olulisem alandatud sissetuleku piirmäärast asjaolu, et inimeste seas populaarseks ja vajalikuks osutunud teenusega saab jätkata. “Meie kolme aasta pikkune kogemus näitab selgelt, et turu keskmine õigusabi hind on paljudele inimestele üle jõu käiv ning riigi toel osutatav õigusabiteenus on neile väga oluline ja tihti ka ainus päästerõngas muredest vabanemiseks. Meie 45 juristi üle Eesti abistavad igas kuus kuni tuhandet abivajajat ning tagasiside on teenusele olnud väga hea – teenusega on rahul 90% klientidest ning 92% soovitaksid meie teenust sõbrale. Kindlasti võivad osad siiani abi saanud kliendid sissetuleku määra alandamise tõttu riigi abist ilma jääda, neil inimestel on ühe kättesaadava alternatiivina edaspidi võimalik pöörduda OÜ HUGO meeskonna poolt loodud õigusabiplatvormi HUGO.legal poole, kus õigusabiteenuste hinnad on tänu nutikatele lahendustele turu keskmisest kordades soodsamad. Usutavasti jääb enamiku OÜ HUGO klientuuri sissetulek aga siiski langetatud piirmäära sisse, mistõttu teenus on kõigi eelduste kohaselt ka sel aastal jätkuvalt populaarne. Oluline on see, et ministeerium pikendab selle projekti kestvust aasta võrra ning seega saame riigi toel abistada veel tuhandeid inimesi,” lisas Pisuke.

OÜ HUGO juristid on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel abistanud juba 24 000 inimest. Kõige rohkem on inimesi abistatud perekonnaõigusega seonduvates küsimustes ning napilt samapalju on lahendatud ka võlaõigusega seonduvaid probleeme. Lisaks on paljud inimeste pöördumised olnud seotud tööõigusega, pärimisõigusega, asjaõigusega ning täitemenetlusega.

Kuidas saab tasuta ning soodustingimustel õigusabi?

Õigusabi jagatakse põhimõttel 2+3+10, kus kaks esimest tundi on tasuta, järgmise kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul saab veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40€ tund. Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida aasta lõpuni kehtiv kliendileping ning tasuda ühekordne omavastutus summas 5 eurot.

OÜ HUGO-l on 45 juristi ning 15 nõustamiskohta üle Eesti, lisaks kohapealsele nõustamisele on võimalik abi saada ka interneti või telefoni vahendusel.

Meie kogemus näitab, et keskmine nõustamise aeg jääb 2 tunni piiresse, mis tähendab, et inimesel tuleb enda mure lahendamise eest tasuda üksnes 5 eurot.