september 5, 2023

Absurdsed tüüptingimused: Erki Pisuke kommenteerib Eesti Energia leppetrahvinõuet

HUGO.legal õigusjuht Erki Pisuke kommenteerib kliendi kaasust, kellele Eesti Energia saatis lepingu lõpetamise eest 600 eurose leppetrahvinõude ja seda kõike olukorras, kus klient soovis lepingu lõpetada korteri müümise tõttu ja tal polnud kuidagi enam võimalik lepingut jätkata. Nimelt soovis Eesti Energia kliendilt leppetrahvi ulatuses, mis vastab tarbimiskoha aasta elektriarvele. Samas ei olnud kliendil võimalik elektrilepingut kuidagi jätkata, kuna ta polnud enam korteri omanik.

Juhtunu kohta palus Postimees kommentaari ka HUGO.legali kaasasutaja ning õigusjuhi Erki Pisuke käest, kes leiab, et õiguslikult võib säärase leppetrahvi puhul tegemist olla tühise tüüptingimusega, mida täita ei tule. Paljud inimesed, kes sattuvad fikseeritud hinnaga elektrilepingute lõksu, ei pruugi tegelikult mõista, millele nad alla kirjutavad. Lihtsalt leppetrahvi võimalikkuse mainimine e-kirjas ei anna õiget pilti sellest, millise lepingu otsa võivad tarbijad sattuda.

Probleem on laiem kui vaid üksikud lepingud. Paljud tarbijad on praeguse turuhinna võrreldes kinni kallites energialepingutes, millest neil hiigeltrahvide tõttu mõistlikku väljapääsu pole. Erki Pisukese hinnangul võib ebamõistlikult suurte leppetrahvide puhul olla tegemist tühise tüüptingimusega, mida täita ei tule. Arutades asja kollegiaalselt, tuli meelde juhtum, kus tuttav taat oli sõlminud EE-ga lepingu telefoni teel. Telefoni teel tehtud lepingu peab aga e-mailiga kirjalikult üle kinnitama. Seda taat ei teinud ja kuna telefoni teel tüüptingimuste, sh lepingust taganemise osa ette vuristamine oli kas liiga kiire või suisa puudulik, siis pääses taat tragi lapselapse sekkumisel leppetrahvi – 600 euro – tasumisest.

Loo moraal: oma õiguste eest tasub võidelda. Vajadusel koos HUGOga!

Lugu saab täismahus lugeda 1.07.2023 aasta Postimehe veebiväljaandes.