Pankrotimenetlus

Pankrotimenetluse tegevusvaldkonda jääb kõik, mis on seotud ettevõtte makseraskustega.

Broneeri aeg

Pankrotimenetlus tegeleb ettevõtte makseraskustega. Selle eesmärgiks on võlausaldajate nõuete rahuldamine võlgniku vara võõrandamisega või aidates ettevõttel makseraskusi ületada.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ja dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises pankrotihalduriga.