Haldusõigus

Haldusõigus tegeleb riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste tegevusega seonduvaga.

Broneeri aeg

Haldusõigus tegeleb riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuse tegevusega. Enamasti on küsimuseks avaliku asutuse otsuse õiguspärasus ning vaidlustamine. HUGO klientidele on muret valmistanud näiteks ehitus- ja kasutusload, detailplaneeringud, kohaliku omavalitsuse ettekirjutused jmt.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises ametiasutustega.

Seotud kirjutised

    Sul on õigusalane probleem? HUGO aitab!

    Broneeri aeg