Haldusõigus

Haldusõigus tegeleb riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste tegevusega seonduvaga.

Broneeri aeg

Haldusõigus tegeleb riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuse tegevusega. Enamasti on küsimuseks avaliku asutuse otsuse õiguspärasus ning vaidlustamine. HUGO klientidele on muret valmistanud näiteks ehitus- ja kasutusload, detailplaneeringud, kohaliku omavalitsuse ettekirjutused jmt.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises ametiasutustega.