Pärimisõigus

Pärimisõigus tegeleb sellega, mis juhtub inimese varaga pärast tema surma ehk pärandiga.

Broneeri aeg

Pärimine võib toimuda nii seaduse kui testamendi alusel ning peamised murekohad on seotud pärijate rohkuse, pärandaja kohustuste, pärandi õiglase jagamise ja testamendi kehtivusega.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ja dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame notariaalsete toimingutega.