Asjaõigus

Asjaõigus tegeleb praktikas ennekõike kinnisasjade ehk kodu- või maaomanike küsimustega.

Broneeri aeg

Asjaõiguse alla kuuluvad nii kaas- kui ühisomandi vaidlused, ligipääsu tagamine üle võõra maa, kinnisvara ostu-müügiga seonduv asjaajamine ning naabrusõigused.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete, lepingute ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame notariaalsete toimingutega.

Omandiga seotud küsimused