Võlaõigus

Võlaõigus tegeleb võlasuhetega, mis tekivad peamiselt (kuid mitte ainult) lepingutest.

Broneeri aeg

Võlaõigus tegeleb võlasuhetega. Võlasuhted tekivad peamiselt lepingutest, aga võivad tekkida ka lepinguväliselt, näiteks alusetust rikastumisest. Tegemist on väga laia valdkonnaga, mis ulatub ostu-müügilepingutest ning üürist varjatud puuduste ja au teotamiseni.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete, lepingute ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja Tarbijakaitse komisjonis.