Täitemenetlus

Täitemenetlus tegeleb peamiselt kõiksugu kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega.

Broneeri aeg

Täitemenetlus tegeleb kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega. Kohustuste täitmine valmistab muret nii võlgnikele, võlausaldajatele kui nende lähedastele. Siia alla kuuluvad näiteks küsimused selle kohta, millist vara on lubatud arestida, kui palju peab võlgnikule sissetulekust alles jääma, nõuete aegumine ning võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises kohtutäituriga.