Kindlustusõigus

Kindlustusõigus tegeleb kindlustusvaidlustega kahjuhüvitise maksmise või selle suuruse osas.

Broneeri aeg

Kindlustusõigus tegeleb kindlustusvaidlustega, kus enamasti ei jõuta üksmeelele kahjuhüvitise maksmise või selle suuruse osas. Näiteks on küsimuseks kannatanu enda vastutus või kahju seotus väidetava kindlustusjuhtumiga, samuti juba väljamakstud kindlustushüvitise tagasinõudmine.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises kindlustuspakkujaga.