Kasutustingimused


KLIENDILEPING NR

Käesoleva õigusteenuse osutamise leping (edaspidi „Leping”) on sõlmitud OÜ HUGO (edaspidi “Platvorm”) ja Eesnimi Perekonnanimi (edaspidi “Klient”) vahel.


Platvorm ja Klient on leppinud kokku teenuse osutamises vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

  1. Lepingu alusel osutab Platvorm Kliendile õigusteenust vastavalt Kliendi antud juhistele (edaspidi „Ülesanne“). Klient on teadlik, et Platvormil on õigus osutada teenust riigi tellimusel ja vastavalt justiitsministri 15.02.2021 määrusele nr. 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ (edaspidi „Määrus“).
    2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta vastab Määruses toodud õigusabi tingimustele, s.t Klient on Eestis elav füüsiline isik, ke