Väärteoõigus

Väärteoõigus tegeleb kergemate süütegude ehk väärtegudega seonduvate küsimustega.

Broneeri aeg

Väärteoõigus tegeleb kergemate süütegude, ehk väärtegudega. Siia alla kuuluvad näiteks lihtsamad liiklusrikkumised ning keskkonnaalased-, maksu- või majandussüüteod.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ja dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises ametiasutustega.