Väärteoõigus

Väärteoõigus tegeleb kergemate süütegude ehk väärtegudega seonduvate küsimustega.

Broneeri aeg

Väärteoõigus tegeleb kergemate süütegude, ehk väärtegudega. Siia alla kuuluvad näiteks lihtsamad liiklusrikkumised ning keskkonnaalased-, maksu- või majandussüüteod.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ja dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises ametiasutustega.

Sul on õigusalane probleem? HUGO aitab!

Broneeri aeg