Sotsiaalõigus

Sotsiaalõiguse valdkonda kuulub riiklike toetuste taotlemise ja saamisega seonduv.

Broneeri aeg

Sotsiaalõigus tegeleb riiklike toetuste taotlemise ja saamisega. Siia alla kuuluvad kõikvõimalikud avalikud toetused, alates peretoetustest ning pensionidest, lõpetades puude-, töövõimetuse- või toimetulekutoetusega.

HUGO juristid abistavad Sind oma oma õiguste selgitamisel ning nõuete ja muude dokumentide koostamisel ning ülevaatamisel. Samuti esindame sind kohtus ja aitame asjaajamises ametiasutustega.