Täitemenetluse õigusrobot

Täitemenetluse aegumise taotlemiseks avaldust koostav robot

Täitemenetluse aegumise bot

2021. aasta aprillis aegub hinnanguliselt kümneid tuhandeid eraõiguslikke nõudeid. Nõuded ei aegu siiki iseenesest. Aegumise kohaldamiseks on vaja esitada täiturile avaldus.

Oleme selleks puhuks ehitanud HUGO täitemenetluse roboti, mis koostab Sulle kõigest 5 euro eest korrektse avalduse. Sina ei pea tegema muud, kui täitma küsitud väljad ning saatma avalduse täiturile edasi.

Alusta siit

100 000+

tundi osutatud õigusabi

40 000+

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Täitemenetluse õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineVaata üle Sinu kohta avaldatud täitemenetlused. Ülevaate saad eesti.ee keskonnast või sooritades vastava päringu täiturile.

Avalduse loomineVasta HUGO küsimustele. Õigusrobot esitab kontrollküsimusi ning juhendab Sind märkama kõike olulist.

Avalduse allkirjastamineHUGO saadab Sulle valmis dokumendi e-mailile. Digiallkirjasta dokument, lisa manusena nõutud lisad ning saada täiturile

Milliseid avaldusi aitab HUGO mul esitada?

HUGO aitab Sul 5 euro eest esitada kohtutäiturile avalduse täitemenetluse lõpetamiseks ja 25 euro eest avalduse kohtule täitemenetluse lõpetamiseks. Kohtule saab esitada avalduse alles pärast seda, kui kohtutäitur on temale esitatud avalduse kohta teinud otsuse, et asi ei ole aegunud.

Kohtule on soovituslik avaldus esitada alles pärast seda, kui kohtutäitur on temale esitatud avalduse kohta teinud otsuse, et asi ei ole aegunud.

Kui palju maksab HUGO roboti abil dokumentide koostamine?

Avalduse eest kohtutäiturile küsib HUGO robot 5 eurot ja avalduse eest kohtusse 25 eurot. Selle tasu eest saad avalduse esitada kuni 10 täitemenetluse kohta ühe täituri juures. Ehk kui Sul on 6 täitemenetlust iga täituri juures, siis maksad avalduse eest ikka ainult 5 eurot. 

Võta aga arvesse, et kohtutäitur soovib iga avalduse läbivaatamise eest saada 18 eurot.

Roboti avaldus kohtutäiturile täitemenetluse lõpetamiseks (5€)

Õigusrobot koostab Sinu esitatud andmete põhjal juriidiliselt korrektse avalduse kohtutäiturile esitamiseks. Selle tasu eest saad avalduse esitada ühe täituri juures kuni 10 täitemenetluse kohta. Ehk kui Sul on 6 täitemenetlust iga täituri juures, siis maksad avalduse eest ikka ainult 5 eurot. Lisaks rakendub roboti avaldustele raha tagasi garantii. 

Roboti avaldus kohtule täitemenetluse lõpetamiseks (25€) 

Õigusrobot koostab Sinu esitatud andmete põhjal juriidiliselt korrektse avalduse kohtule esitamiseks. Teenuse hind on 25 eurot sõltumata koostatud avalduse arvust. Lisaks rakendub roboti avaldustele raha tagasi garantii. 

Roboti avaldus kohtule koos juristi konsultatsiooniga (45 €) – SOOVITAME!

Teenus maksumusega 45 eurot sisaldab konsultatsiooni täitemenetlusele spetsialiseerunud juristiga maksimaalselt 45 minuti ulatuses, mille käigus jurist teostab õigusroboti koostatud avalduse esmase ülevaatuse ja vastab telefoni teel kasutaja küsimustele täitemenetluse aegumise õiguslike aspektide kohta ning jagab menetluslikke selgitusi. 

See on hea lahendus enne avalduse esitamist täiendava kindluse saamiseks. Eriti nendele, kellel on mitmeid täitemenetlusi erinevate kohtutäiturite juures.

Teenus ei sisalda: 

– dokumentide muutmist juristi poolt;

– esindamist kohtutäituri juures või kohtus. Esinduse saamiseks vali järgmise hinnakategooria teenus.  

Teenuse osutamine algab alates 01.04.2021.

Esindamine kohtus fikseeritud hinnaga koos esmase õiguskaitse avaldusega (149 €)

Pakume fikseeritud hinnaga esindamist kohtus. Selle käigus koostab täitemenetlusele spetsialiseerunud jurist avalduse kohtule ning vormistab ka esmase õiguskaitse avalduse täitemenetluse peatamiseks kohtumenetluse läbiviimise perioodil. Hind on ühe tsiviilasja menetluse kohta. 

Teenuse osutamine algab alates 01.05.2021. 

Mida tähendab raha tagasi garantii?

Õigusrobotist tingitud vea korral, mille tulemusena avaldus jäetakse puudus(t)e tõttu läbi vaatamata või rahuldamata, aitab HUGO avalduses esinevad vead kõrvaldada ilma täiendavat tasu võtmata või kannab kasutajale raha tagasi. HUGO vastutus on piiratud avalduse eest võetava tasu suurusega ning ei laiene konsultatsiooni eest võetavale tasule ega kohtutäiturile makstavale tasule ning riigilõivudele. Õigusroboti veaks ei loeta kasutaja poolt sisestatud vigaseid või ebaõigeid andmeid. Sellisel juhul pakub HUGO kasutajale võimalust avaldus tasuta uuesti koostada.

Ma ei leia enda täituri nime robotis pakutud nimekirjast

Juhul, kui Sa ei leia enda täituri nime roboti pakutavast nimekirjast, siis selle põhjuseks on asjaolu, et täitur ei tööta enam enda ametikohal ja on asjad üle andnud teisele täiturile. Nimekiri enam mitte tegutsevatest täituritest ja kellele on andmed üle läinud, on kättesaadav siin.

Kui mul puudub digiallkirjastamise võimalus kas saan ikka robotit kasutada?

Loomulikult. Sellisel juhul pead lihtsalt arvestama, et ilma allkirja ja isikut tõendava dokumendi koopiata täitur Sinu avaldust vastu ei võta. Lahendusena prindi avaldus välja, lisa allkiri ja kuupäev ning skanneri arvutisse. Lisa manusena juurde pilt või skanneering ID-kaardi/passi esi-ja tagaküljest ning saada kohtutäiturile.

Kuidas siseneda eesti.ee keskkonda?

Loe täpsemaid juhiseid siit.

Millised nõuded aeguvad?

Aeguvad need tsiviilnõuded, mis on esimest korda täitmisele esitatud 10 aastat tagasi, mille kohta on võlgnik esitanud avalduse ja millele sissenõudja ei vaidle vastu.

Kuidas aegumistähtaega arvutatakse?

Aegumistähtaeg algab kohtulahendi jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist. Nõude sissenõutavaks muutumine tähendab, et täitemenetluse sissenõudjal on õigus täitemenetluse võlgnikult nõude täitmist nõuda.

Kui kohtulahend esitatakse sundtäitmiseks kohtutäiturile ja kohtutäitur alustab täitemenetlust, siis aegumistähtaeg katkeb. Katkemise korral algab täitmise aegumistähtaja kulgemine otsast peale. Seega kohtulahendi täitmiseks esitamisega algab 10-aastane täitmise aegumise tähtaeg uuesti.

Näide 1: kui kohtulahend jõustus 05.04.2011 ja esitati kohtutäiturile täitmiseks samal päeval, siis 10-aastane täitmise aegumistähtaeg hakkas kulgema alates 06.04.2011 ja aegumistähtaja viimane päev on 06.04.2021.

Näide 2: kui kohtulahend jõustus 05.04.2011, aga esitati kohtutäiturile täitmiseks alles 01.02.2015, siis kohtulahendi jõustumisest alanud täitmise aegumistähtaeg katkes ja algas uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega, so algas 02.02.2015 ja lõpeb 02.02.2025.

Tähtaja kulgemine algab järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus. Tähtaeg lõpeb tähtpäeva saabumisel. Aastates arvutatava tähtaja korral saabub tähtpäev viimase aasta vastaval kuul ja päeval.

Mida tähendab aegumise katkemine/peatumine?

Aegumise peatumine tähendab seda, et teatud asjaolu tõttu aegumise tähtaja arvestamine peatub ja jätkub pärast peatumise tinginud asjaolu äralangemist. Aega, mille kestel aegumine oli peatunud, ei arvestata aegumistähtaja hulka. Näiteks kui aegumine oli peatunud 1 kuu, siis täitmise aegumistähtaeg möödub 10 aasta + 1 kuu pärast.

Aegumist peatavaks asjaoluks täitemenetluses võib olla ka maksegraafiku sõlmimine. See tähendab, et maksegraafikuga kokkulepitud tähtaja võrra pikeneb aeg, mille jooksul saab sundtäitmist läbi viia. Kui võlgnik keeldub graafikujärgseid makseid tasumast, lõpetab see aegumise peatumise ja selleks hetkeks tasumata jäänud nõue muutub tervikuna sissenõutavaks. Lisaks peatub aegumine ka juhul, kui sissenõudja esitab täitemenetluse ajal kohtule hagi. Täitmise aegumine peatub sel juhul kohtumenetluse ajaks.

Kui kiiresti võib tulemust oodata?

Kohtutäitur peab avalduse läbi vaatama 60 päeva jooksul alates avalduse esitamisest ning tegema 15 päeva jooksul otsuse. Seega kokku on täituril aega avaldust menetleda 75 päeva.

Kust saan näha minu vastu algatatud täitemenetlusi?

Enda vastu algatatud täitemenetlusi saab vaadata eesti.ee keskkonnas kui ka kirjutades otse Kohtutäiturite Koja üldaadressil: info@kpkoda.ee. Lisainfot saab ka koja telefoninumbril 646 3773 ja kodulehelt.

PS! Kiireim moodus endaga seotud menetluste saamiseks on eesti.ee keskkonnast ise vaadates. Juhul, kui saadad päringu e-posti aadressile, siis kindlasti (digi)allkirjasta enda päring.

Siit leiad juhendi, kuidas tuleb mõlemal juhul tegutseda: Minu vastu algatatud täitetoimikud

Kui palju maksab menetluse algatamine?

Menetluse avamise tasu on 18 eurot ühe täiteasja kohta. Tasu tuleb maksta enne avalduse läbivaatamist. Kui taotled menetluse lõpetamist mitmes täiteasjas, tuleb avalduse läbivaatamise tasu maksta iga täiteasja kohta. Täpsemat infot tasu maksmise kohustuse ja konto numbri kohta saab täiteasja menetlevalt kohtutäiturilt. Kohtutäiturite kontaktid on leitavad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehel.

Mis saab kui kohtutäitur mu nõuet ei rahuldanud?

Kui sissenõudja ei nõustu aegumise kohaldamisega, siis ei saa ka kohtutäitur Sinu avaldust rahuldada. Järgmise sammuna tuleb pöörduda kohtusse, alles seal vaadatakse kõik põhjendused sisuliselt üle ja hinnatakse, kas sissenõudja keeldumine oli põhjendatud või mitte.

Kui palju maksab kohtusse pöördumine?

Kohtusse pöördumisel on võetud eesmärgiks lahendada asi hagita menetluses, mille algatamise puhul tuleb tasuda riigilõiv summas 30 eurot iga menetlusse antud täiteasja kohta.

Uuri lisa ka Justiitsministeeriumi lehelt, kus asub detailne õpetus, kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud. Lisaks on seal selgitatud lahti peamised mõisted ning protsessireeglid.

Kas kohtutäitur saab ise täiteasja lõpetada?

Avalduse saamisel kontrollib kohtutäitur, kas on möödunud vähemalt seaduses sätestatud täitmise aegumistähtaeg. Kui see tähtaeg ehk kümme aastat on möödunud, edastab kohtutäitur võlgniku avalduse sissenõudjale seisukoha esitamiseks. Kui sissenõudja ei vaidle täitemenetluse lõpetamisele vastu, lõpetab kohtutäitur täitemenetluse.

Kui seaduses sätestatud täitmise aegumistähtaeg ei ole möödunud või kui sissenõudja vaidleb täitemenetluse lõpetamisele vastu, ei lõpeta kohtutäitur täitemenetlust, vaid teavitab menetlusosalisi täitemenetluse jätkamisest.

Sissenõudja võib lõpetamisele vastu vaielda eelkõige seetõttu, et tema hinnangul ei ole täitmise aegumistähtaeg veel möödunud, sest see on olnud vahepeal peatunud. Sel juhul on tekkinud võlgniku ja sissenõudja vahel vaidlus täitmise aegumise küsimuses, mida saab sisuliselt lahendada üksnes kohus. Kui kohtutäitur täitemenetlust ei lõpeta, on võlgnikul õigus pöörduda täitemenetluse lõpetamise avaldusega kohtusse. Täitemenetluse lõpetamata jätmise korral ei saa esitada kaebust kohtutäituri tegevusele.

Täitemenetluse õigusroboti loojad

Laureana Telk

Laureana Telk

Raivo Kiisk

Raivo Kiisk

Laureana lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe 2016. aastal, kuid õigusalast tööd teeb juba aastast 2012. aastast, mil asus tööle Tartu Maakohtusse konsultandina. Alates 2017. aasta kevadest pakub Laureana HUGO-s juristina õigusnõu Pärnu piirkonnas. Enim paelub Laureanat just võlaõigus. Laureana omab tervikpilti õigussüsteemi toimimise mehhanismidest, kuna on töötanud nii kohtusüsteemis kui erasektoris. Samuti peab Laureana enda tugevaks küljeks vaidluste kohtuvälist lahendamist.

Raivo teeb õigusalast tööd 1992. aaastast. Ta alustas Siseministeeriumi valdkonnas riigiteenistujana, alates 2003. aastast on tegev erasektoris. Raivo lõpetas Tartu Ülikooli 2008. aastal õigusteaduskonna teadusmagistrina ( magister iuris). Enamus tema tööaega on kulunud tööõiguse, liiklusõiguse ning võlaõiguslike küsimuste lahendamisele. Alates 2011. aastast on Raivo suurema osa ajast pühendanud võlanõustamisele: “Võlanõustamine on võlglasele tee planeerimine ehk tunnelis valguse leidmine. Siia alla kuulub ennekõike suhtlus võlausaldajatega aga ka kohtutäiturite, inkassode ning kohtutega.”

HUGO CHAT