Isiku surnuks tunnistamise õigusrobot

Õigusrobot, mis aitab koostada korrektse avalduse isiku surnuks tunnistamise taotlemiseks.

Isik on aastaid teadmata kadunud ning tema elusoleku kohta andmed puuduvad? Sul on õiguslik huvi isiku surnuks tunnistamiseks? Kui vastasid Jah, siis surnuks tunnistamise robot aitab Sul korrektselt koostada avalduse kohtule esitamiseks vajaliku toimingu algatamiseks.

Õigusrobot aitab avalduse koostada TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit

100 000+

tundi osutatud õigusabi

35 000 +

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Isiku surnuks kuulutamise õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta chatis roboti esitatud küsimustele võimalikult täpselt ja korrektselt. Sisestades vastused väldi trükivigu.

Avalduse loomineRobot genereerib avalduse ja saadab selle koos juhistega Sulle e-kirjana.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta avaldus ja lisad. Edasta roboti poolt koostatud avaldus kohtusse, järgides täpsed juhised.

Kuidas ma pean täpselt toimima, et isikut surnuks tunnistada?

Isikut saab surnuks tunnistada, kui tema kadumisest on möödunud 5 aastat. Selleks peab kohtule esitama nõuetekohase avalduse, kus märgite ära isiku kadumise alused ja kadunud isiku andmeid. Lisate tegevused, mida te olete teinud seoses isiku otsimisega ja maksate riigilõivu. Meie robot aitab Sul avalduse koostada.

Kellel on õiguslik huvi algatada menetlust isiku surnuks tunnistamiseks?

TsMS § 509 lõike 1 punkti 3 kohaselt on õiguslik huvi eelkõige teadmata kadunud isiku abikaasal või ülenejal või alanejal sugulasel.

Kui suur on sellise kohtuasja riigilõiv?

Enne avalduse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot, mis tuleb kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole. Täpsed arvelduskonto numbrid saate koos avaldusega meilile. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida: „Kohtu nimetus, avalduse esitaja nimi, riigilõiv avaldus.

Isiku surnuks tunnistamise õigusroboti looja

Ülle Aliorg

Ülle on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1986 õigusteaduse erialal. Muuhulgas on ta töötanud nii Põltsamaa Linnavalitsuse õigusnõunikuna, kui ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juristina, kus sai omavalitsust väärteo- ja haldusasjades kohtutes esindades suure kogemuse.

Ülle on spetsialiseerunud perekonnaõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse ja väärteomenetlusõigusega seotud küsimuste lahendamisele.

Ülle ise ütleb, et tee juhatamine inspireerib ja motiveerib teda kliendi rahulolu tagamiseks. Ülle on HUGO ridades alates 2019. aasta maikuust.

HUGO CHAT