DieselGate õigusrobot

Diislipettuse tuvastamise robot

Dieselgate

Volkswageni, Audi, BMW, Škoda, Mercedes-Benzi ja teiste tootjate diiselautodele võib olla paigaldatud petutarkvara, mis valetab heitgaaside koguse madalamaks.

Dieselgate õigusrobot aitab Sul välja selgitada, kas Sul võib olla nõue petutarkvara kasutanud autotootja vastu. Selle olemasolul saad nõuda auto eest makstud raha tagasi. Nõude väljaselgitamine on TÄIESTI TASUTA!

Proovi tasuta
Vaata videot

750 miljonit

on VW maksnud kompensatsiooni Saksamaal

6 miljardit $

 on Audi maksnud kompensatsiooni USAs

15 miljardit$

on VW maksnud kompensatsiooni USAs

Kuidas Dieselgate’i õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta HUGO küsimustele oma diiselauto kohta. Vajadusel võta appi sõiduki registreerimis-tunnistus.

Avalduse loomineHUGO annab vestluse lõpuks teada nõude olemasolu, selle suuruse ning võimaluse broneerida esimene konsultatsioon tasuta.

Avalduse allkirjastamineBroneeri tasuta esmane konsultatsioon advokaadiga, kes selgitab nõude üksikasju või koosta robotiga tasuta nõudekiri.

Kellel võib olla nõue autotootja vastu?

Nõue võib olla nii eraisikutel, kui ka ettevõtetel, kes on aastatel 2005-2015 ostnud Volkswageni, Škoda, Audi, Mercedes-Benzi, BMW või muu diiselsõiduki. On ka muid kriteeriume, HUGO Dieselgate’i õigusrobot aitab need välja selgitada. Alusta vestlust robotiga.

Kui palju kompensatsiooni saab nõuda?

Nõude suurus sõltub auto ostuhinnast ning läbitud kilometraažist. Näiteks, uuena ostetud sõiduki eest, mis maksis 30 000€ ning on läbinud 40 000km, saab nõuda 25 000€ kompensatsiooni.

Kui palju võib menetlus mulle maksma minna?

Menetluse maksumus sõltub nõude suurusest. Näiteks 25 000€ suuruse nõude puhul tuleb õiguskulusid maksta 4100€ 8riigilõiv + advokaadi tasu). Tähelepanu tasub pöörata sellele, et eduka protsessi puhul katab vastaspool lisaks väljamõistetud kompensatsioonile ka kõik menetluskulud.

Millised on mu võimalused kohtus?

Sa võid valida kohtuvälise kokkuleppe autotootjaga või oodata kohtu otsust. Esimesel juhul makstakse Sulle nõudest vaid kokkulepitud osa, kuid Sa võid auto endale jätta, teisel juhul makstakse võidu puhul välja kogu nõutud summa, kuid sellisel juhul pead autost loobuma.

Kuhu kohtusse saan ma oma nõude esitada?

Euroopa liidu kodanikuna on Sul õigus valida kas selle riigi kohus, kus asub autotootja või selle riigi kohus, kus Sulle kahju on tekitatud. Mis tähendab, et Sa võid valida, kas esitad nõude Saksa või Eesti kohtusse.

Miks te soovitate pöörduda Saksamaa kohtusse?

Me soovitame oma nõudega pöörduda Saksa kohtu poole kahel põhjusel: peamiseks põhjuseks on suuremad võimalused kiireks ja edukaks kohtuprotsessiks. Aastast 2015, kui Dieselgate’i skandaal päevavalgele ilmus, on üle 500 000 inimese esitanud nõude Saksamaal. Need nõuded on läbinud nüüdseks kõik kohtuastmed. Saksa kõrgeim kohus on mõistnud juba autotootjatelt välja kohtus nõutud nõudesummad.

Vastupidiselt Eestile, kus ei ole seni veel ühtegi nõuet kohalikku kohtusse antud ning mistõttu Eesti kohtutel vastav praktika puudub ning võib juhtuda, et sel põhjusel ei saavutata kohalikus kohtus kohe võitu. Teine põhus on Saksa õiguskulude fikseeritus – erinevalt Eestist, on Saksa õigussüsteemis kindlad ettekirjutised, mille järgi õiguskulusid arvutatakse. Saksamaal võib võitnud pool olla kindel, et tema kohtukulud katab kaotanud pool, kuid Eestis või kohtukulud vahel katta ka kaasuse võitnud pool.

Kui kaua võtab nõude esitamine Saksamaal aega?

Sõltub sellest, milliseks menetlus kujuneb. Kuna Saksamaa autotootjad on seni suure enamuse kohtuvaidlusi kaotanud, pakuvad nad teile tõenäoliselt kohtuvälist kompromissi. Nii saab autotootja vältida enda suhtes ebasoodsa kohtulahendi tegemist. Varasemas praktikas on see aega võtnud ligikaudu 9 kuud. Kui autotootja teile kompromissi ei paku, sõltub ajakulu kohtumenetluse käigust. Ühe võimaliku lahendusena, otsustab kohus teie kasuks ligikaudu aasta möödudes, mõistes teie kasuks välja summa kogu nõude ulatuses. Vastasel juhul peate esitama apellatsiooni. Halvimal juhul võib lõpliku otsuse saamiseks kuluda kuni kolm aastat.

Kui kaua võtab nõude esitamine Eestis aega?

Kuna Eestis ei ole seni ühtegi dieselgate’i nõuet kohtusse esitatud, on tõenäoline, et kohus jätab esimeses astmes teie nõude rahuldamata. Isegi juhul, kui kohus otsustab teie kasuks, on suur tõenäosus, et autotootja esitab apellatsiooni. Seetõttu on tõenäoline, et pöördudes Eesti kohtusse, tuleb läbida kõik kolm kohtuinstantsi, mis võtab kokku ligikaudu kolm aastat.

Millised kulud minu nõude esitamisega kaasnevad?

Nõude esitamiseks kohtusse tuleb tasuda riigilõiv kohtule ning tasu teid esindavale advokaadile. Kõnealune tasu põhineb nõude suurusel ning advokaat ei saa seda seadusest tulenevate nõuete tõttu alandada. Juriidilistel põhjustel, tuleb kohtukulud tasuda etteulatuvalt. Vastasel juhul ei saa kohus alustada menetlust.

Kas advokaaditasu on võimalik maksta tagasiulatuvalt peale kohtuotsuse saabumist?

Kahjuks ei saa me hetkel pakkuda tulemustasu põhjal töötamist.

Kas on võimalik ühendada erinevate isikute nõudeid menetluskulude vähendamiseks?

Kahjuks ei tunnista kohus hetkel sellises vormis nõudeid (n-ö ühishagisid).

Kas minu menetluskulud hüvitatakse?

Menetluse lõppedes kohustub menetluse kaotanud pool hüvitama menetluskulud menetluse võitnud poolele. Kui teie nõue rahuldatakse, hüvitab vastaspool enamiku teie kuludest. Kui kohus otsustab vastaspoole kasuks, tuleb teil hüvitada autotootja kohtukulud. Eelmainitud olukorra tekkimise võimalus sõltub teie nõude tugevusest ning kohtu otsusest.

Milliseks kujunevad menetluskulud, kui saavutatakse kohutväline kompromiss enne menetluse lõppu?

Juhul, kui saavutate autotootjaga kohtuvälise kokkuleppe, vähenevad kohtukulud oluliselt. Sellisel juhul on madalamad nii kohtule makstav riigilõiv kui ka advokaadikulud. Mõlemad kulud on seadusega fikseeritud ning neid saab etteulatuvalt prognoosida. Kohtuvälise kokkuleppe korral on eesmärgiks lasta autotootjal teie kohtukulud hüvitada.

Kas kindlustus katab minu menetluskulud?

Kindlustuspoliisi olemasolu korral on võimalik, et teie menetluskulud katab kindlustus. Täpsema info saamiseks soovitame konsulteerida otse oma kindlustuspakkujaga.

Kas ma saan esitada nõude, kui minu defektiga auto on liisitud?

Liisitud autod võimaldavad samuti nõude esitamist, kuid arvestada tuleb liisingulepingust tulenevate eripäradega. Seetõttu vaadake palun oma liisingulepingut või pöörduge otse liisingupakkuja poole selgitamaks välja, kas teil on õigus esitada nõue iseseisvalt või peab seda tegema liisingupakkuja. Kui nõudeõigus jääb liisingupakkujale, võib teil olla täiendav nõue liisingumaksete tagasimaksmiseks.

Kas ma saan saata oma nõude otse autotootjale saavutamaks kohtuvälist kompromissi?

Kui teil on väiksem nõue või te ei soovi pöörduda otse kohtu poole, loob HUGO teile dokumendi, mille saate iseseisvalt saata autotootjale. Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et kiri peab olema tähitud ning kirja saatmist tõestav dokument tuleb säilitada. Kui otsustate hiljem siiski kohtusse pöörduda, peaksite suutma tõestada, et olete juba midagi ette võtnud. Kirja saatmine võib olla oluline ka nõude aegumistähtaja peatamiseks.

Eesti seadustest lähtuvalt on nõude aegumistähtaeg:

1) Kümme aastat alates auto ostmisest;

2) Kolm aastat alates hetkest, mil omanik sai teada auto defektist;

kui autotootja ei ole omanikku defektist teavitanud, ei pruugi aegumine olla alanud.

Kas ma saan saata oma nõude otse autotootjale saavutamaks kohtuvälist kompromissi?

Kui teil on väiksem nõue või te ei soovi pöörduda otse kohtu poole, loob HUGO teile dokumendi, mille saate iseseisvalt saata autotootjale. Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et kiri peab olema tähitud ning kirja saatmist tõestav dokument tuleb säilitada. Kui otsustate hiljem siiski kohtusse pöörduda, peaksite suutma tõestada, et olete juba midagi ette võtnud. Kirja saatmine võib olla oluline ka nõude aegumistähtaja peatamiseks.

DieselGate’i õigusroboti looja

Theis Klauberg

Theis Klaubergil on ligi 20-aastane kogemus Balti riikide rahvusvaheliste investorite, ettevõtete ja eraklientide nõustamisel. Ta on õppinud Hamburgi, Heidelbergi ja Berliini (Humboldt) ülikoolides, samuti Lääne-Kapimaa ülikoolis (Lõuna-Aafrika Vabariik) ning omab magistrikraadi Balti Juhtimisinstituudis (Vilnius). Theis on keskendunud ettevõtteõigusele, ühinemis- ja omandamistehingutele (M&A), finantsõigusele, bioteadustele ja arbitraažimenetlusele ning esineb regulaarselt rahvusvahelistel konverentsidel.

HUGO CHAT