Saņem mazkapitāla SIA dibināšanai nepieciešamos dokumentus un nodibini savu uzņēmumu!

Uzsāc sarunu ar mūsu Komercbotu, lai saņemtu automātiski ģenerētus dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

HUGO.legal

Sabiedrības ar ierobežoto atbildību dibināšanas process mēdz būt sarežģīts un neskaidrs, īpaši, ja ikdienā nav pastāvīgas saskarsmes ar dažādu veidu juridiskiem dokumentiem.

Gadījumā, ja Jūs vēlaties dibināt SIA, bet Jums trūkst zināšanu vai pieredzes darbā ar dibināšanai nepieciešamiem dokumentiem, mūsu virtuālais asistents Komercbots palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo. Atbildiet uz vienkāršiem jautājumiem un saņemiet gatavus dibināšanas dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā!

Sāc šeit

15 minūtes

dialogam ar Komercbotu

5 dokumentu

veidi, kuri tiek sagatavoti automātiski

4 stundas

ietaupītas dokumentu sagatavošanas procesā

Kā tas strādā?

Küsimustele vastamine

Atbildiet uz jautājumiem par SIA struktūru.

Avalduse loomine

Komercbots sagatavos dibināšanai nepieciešamos dokumentus un nosūtīs uz Jūsu e-pasta adresi.

Avalduse allkirjastamine

Parakstiet un iesniedziet dokumentus Uzņēmumu reģistrā.

Kāda ir atšķirība starp dibināšanas līgumu un dibināšanas lēmumu?

Dibināšanas lēmums ir SIA reģistrācijai nepieciešamais dokuments, kad uzņēmumu reģistrē tikai viens dibinātājs, savukārt dibināšanas līgumu veido tad, kad ir divi vai vairāk dibinātāji.

Kas ir SIA? Ar ko tā atšķiras no citiem komersantu veidiem?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas. SIA nepieciešams maksāt Uzņēmuma ienākuma nodokli, peļņas sadale notiek dividendēs. SIA pārvalde sastāv no dalībnieku sapulces, kas izskata iekšējos pārvaldes jautājumus, un valdes, kura vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti.

Kādi SIA veidi pastāv?

Latvijā izšķir pilnkapitāla un mazkapitāla SIA. Pilnkapitāla SIA pamatkapitāls ir lielāks par 2800 EUR, to var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu. Par tās īpašnieku var būt gan juridiska persona, gan fiziska. Dibinātāju skaits ir neierobežots. Mazkapitāla SIA pamatkapitāls nevar pārsniegt 2799,99 EUR, to var apmaksāt tikai naudā. Par tās īpašnieku var būt tikai fiziska persona. Dibinātāju skaits nevar pārsniegt 5. Dalībnieks vienlaikus drīkst būt tikai vienā mazkapitāla SIA.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai dibinātu SIA?

• Pieteikuma veidlapa KR4 (jāapliecina ar parakstu – notariāli vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);

• Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums;

• Statūti;

• Bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls apmaksāts naudā);

• Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību (ja pamatkapitāls apmaksāts ar mantisko ieguldījumu);

• Dalībnieku reģistra nodalījums (jāapliecina ar parakstu – notariāli vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);

• Katra padomes locekļa piekrišana ieņemt amatu (ja izveidota padome);

• Katra valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu, ja piekrišana nav ietverta pieteikuma veidlapas KR4 11. punktā (jāapliecina ar parakstu – notariāli vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);

• Valdes paziņojums par juridisko adresi; Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (nav jāsniedz, ja īpašnieks ir viens no pieteikuma parakstītājiem);

• Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Kur var reģistrēt SIA?

SIA tiek reģistrēta, iesniedzot dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. To var izdarīt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”, kur persona var elektroniski iesniegt ar e-parakstu parakstītu pieteikumu kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā.

Kas ir pamatkapitāls un kāds tas var būt?

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai. Pilnkapitāla SIA pamatkapitāls ir lielāks par 2800 EUR, to var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu. Mazkapitāla SIA pamatkapitāls nevar pārsniegt 2799,99 EUR, to var apmaksāt tikai naudā. Pamatkapitāls izsakāms euro. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu. Līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams vismaz 50% apmērā.

Kas ir valde?

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kura vada u