Pomoc prawna dla Frankowiczów

Odzyskaj swoje pieniądze za kredyt frankowy! Z HUGO.legal możesz bezpłatnie skonsultować swoją sprawę, skorzystać z internetowych narzędzi dla frankowiczów oraz uzyskać pomoc wyspecjalizowanego prawnika w rozsądnej cenie.FrankBot

Przeanalizuj swoją umowę kredytu frankowego. Dowiedz się jakie masz prawa i złóż reklamację do banku.


Kalkulator Frankowicza

Dowiedz się ile pieniędzy możesz odzyskać. Oblicz sumę nadpłaconych rat za kredyt frankowy.


Wyspecjalizowany prawnik

Dowiedz się od eksperta na co możesz liczyć jeżeli zdecydujesz się pozwać bank i jak wygląda cały ten proces.
FrankBot to jedyny chatbot dla frankowiczów. W ciągu 10-minutowej rozmowy sprawdzi Twoją umowę kredytu frankowego i poinformuje Cię czy masz podstawy do tego, aby starać się o zwrot pieniędzy za nadpłacone raty. FrankBot wygeneruje spersonalizowaną reklamację do banku, wniosek o udzielenie informacji finansowych oraz ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Musisz je jedynie podpisać i wysłać do banku. To początek walki o odzyskanie Twoich pieniędzy! Po rozmowie z FrankBotem warto też skonsultować się z prawnikiem HUGO, aby dowiedzieć się więcej o dalszych krokach związanych z odzyskiwaniem pieniędzy za kredyt frankowy.

+
-

Kalkulator Frankowicza

Sprawdź, ile pieniędzy możesz odzyskać! Kalkulator HUGO.legal działa niezwykle prosto - wystarczy wpisać datę udzielenie kredytu, okres obowiązywania umowy kredytowej, wysokość marży banku oraz kwotę kredytu. Następnie kalkulator automatycznie dokona obliczeń i pokaże potencjalną łączną kwotę nieuczciwe naliczonych rat kredytu frankowego.

Jeżeli nie będziesz wiedzieć jak skorzystać z kalkulatora napisz do nas na adres help@hugo.legal i poproś o bezpłatne przeanalizowanie Twojej umowy kredytowej.
+
-

Wyspecjalizowany prawnik

Uzyskaj pomoc prawną wysokiej jakości za rozsądną cenę

Umów się na bezpłatną konsultację z frankowym ekspertem - prawnikiem HUGO. Zależy nam na tym, że jak najwięcej osób miało dostęp do pomocy prawnej dobrej jakości. Dzięki HUGO.legal uzyskasz profesjonalną pomoc o 30% taniej niż w tradycyjnych kancelariach.

Umów się na wizytę poprzez chatbota albo napisz do nas: help@hugo.legal

Jak mogę odzyskać moje pieniądze?

+
-
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok ws. kredytów frankowych. Według orzeczenia TSUE, polskie sądy mogą anulować umowę kredytową, jeśli zawarte były w niej klauzule abuzywne. Wyrok europejskiego trybunału dotyczy kredytów indeksowanych we franku szwajcarskim. Sąd może również orzec, że kredyt ma zostać odfrankowiony, tzn. umowa ma pozostać w mocy, ale zmienia się waluta kredytu - z franka szwajcarskiego na złotówki.

Wyrok TSUE jest korzystny dla kredytobiorców – tylko w pierwszym miesiącu po wyroku TSUE aż 70% spraw zostało rozstrzygniętych na korzyść konsumentów.

+
-
Jak wygląda proces odzyskiwania pieniędzy?

Aby rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy musimy zapoznać się z Twoją umową i sprawdzić czy zawiera ona niedozwolone zapisy. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

-Porozmawiaj z FrankBotem. Przygotowaliśmy wirtualnego asystenta, który zada Ci kilka pytań i pomoże sprawdzić ZA DARMO czy w Twojej umowie mogły znaleźć się klauzule abuzywne.

-Umów się na rozmowę z prawnikiem, podczas której ZA DARMO przeanalizuje on Twoją umowę i jasno wskaże te zapisy, które mają charakter niedozwolony

Jeżeli okaże się, że w Twojej umowie znalazły się zapisy, których nie powinno tam być to masz podstawę do tego, żeby złożyć oficjalną reklamację do banku i zacząć proces odzyskiwania Twoich pieniędzy.

Zobacz też o jaką kwotę możesz walczyć. Korzystając z Kalkulatora Frankowicza HUGO obliczysz sumę nadpłaconych rat za kredyt frankowy. Pamiętaj, że jest to estymacja, a nie dokładne wyliczenie. Precyzyjna kalkulacja jest możliwa jedynie po uzyskaniu pełnych informacji z umowy kredytowej oraz z banku, który udzielił kredytu.

Po sprawdzeniu umowy oraz wyliczeniu potencjalnego roszczenia musisz wysłać do banku dwa ważne pisma: oficjalną reklamację oraz wniosek o udzielenie informacji finansowych. Oba spersonalizowane dokumenty ZA DARMO wygenerują dla Ciebie FrankBot albo prawnik HUGO.

Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do Twojej reklamacji. Jeżeli tego nie zrobi to jest to podstawa do tego, żeby zacząć walkę o odzyskanie Twoich pieniędzy w sądzie. Banki jednak zazwyczaj odpowiadają na pisma klientów w wyznaczonym terminie, ale w zdecydowanej większości przypadków NIE UZNAJĄ REKLAMACJI FRANKOWICZÓW. Oznacza to, że musisz podjąć kolejne działania.

Kiedy otrzymasz już z baku wszystkie wyliczenia poinformuj o tym HUGO - wyliczymy dokładnie ILE PIENIĘDZY MOŻESZ ODZYSKAĆ. Wypełnimy też wspólnie OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY i wyślemy je do banku.

Banki zazwyczaj nadal nie chcą oddać Ci Twoich pieniędzy. Oznacza to, że musisz POZWAĆ SWÓJ BANK.

Sprawa sądowa może zakończyć się już na poziomie sądu pierwszej instancji, ale zarówno Ty jak i bank macie prawo do odwołania się do sądu drugiej instancji, czyli do złożenia apelacji. Każda sprawa jest inna i trudno jest przewidzieć jak długo sąd będzie analizował Twoją sprawę. Prawnik HUGO będzie towarzyszył Ci w trakcie całej drogi odzyskiwania pieniędzy za kredyt frankowy.

+
-
Jakie zapisy umów zostały uznane za niedozwolone?

Klauzule niedozwolone (abuzywne) to zapisy umowy podpisanej z klientem, które ustanawiają jego prawa oraz obowiązki niezgodnie z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Polskie sądy oraz TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) za tego typu klauzule uznały zapisy o indeksowaniu kredytów znajdujące się w umowach tzw. kredytów frankowych.

UOKiK (Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji) prowadzi oficjalny rejestr klauzul abuzywnych, w którym znajdują się także postanowienia umowy, które banki stosowały przeciwko swoim klientom w umowach frankowych. Wszystkie klauzule, które się w nim znajdują zostały uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu. Kwestię klauzul abuzywnych reguluje artykuł 365 Kodeksu Cywilnego.

> Santander Consumer Bank
§ 2 ust. 1: „(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach (…)”

§ 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”
> Getin Bank
§ 4 ust. 2: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem waluty obcej” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty.”

§ 2 ust. 2: „W dniu wypłaty Kredytu lub każdej transzy kredytu, kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem waluty obcej” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.
> mBank / Multibank
§ 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”

§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
> Bank Millenium
§ 2 ust. 2: “Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

§ 7 ust. 1: “Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF, ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”
> ING
§ 1: “Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.”

+
-
Ile będzie kosztowało dochodzenie swoich praw?

HUGO oferuje bezpłatną analizę umowy kredytowej oraz kalkulację potencjalnego roszczenia. Stworzymy też dla Ciebie trzy kluczowe dokumenty, które pozwolą Ci zacząć odzyskiwać swoje pieniądze z banku.

Wejście na drogę sądową wiąże się z kosztami. Prawnik HUGO dokona indywidualnej wyceny dla Ciebie i jasno poinformuje o wszystkich kosztach.

Musisz też wiedzieć, że poza kosztami pracy prawnika są też inne stałe koszty związane z procesem sądowym, niezależne od tego czy zdecydujesz się na współpracę z prawnikiem HUGO czy kimkolwiek innym. Jest to na przykład opłata za pełnomocnictwo (17 zł) i opłata sądowa (1000 zł).

Pamiętaj, że zawsze otrzymasz od HUGO.legal pełen kosztorys związany z postępowaniem sądowym i będziesz mieć pełną kontrolę nad kosztami związanymi z walką o odzyskanie swoich pieniędzy za kredyt frankowy.

+
-
Czy warto rozpoczynać tę walkę?

Wielu frankowiczów zadaje sobie to pytanie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał jednak wiele wątpliwości związanych z klauzulami abuzywnymi i jest doskonałą podstawą do tego, aby odzyskać pieniądze. Po wyroku TSUE tysiące frankowiczów zaczęło walczyć o swoje pieniądze i często odnoszą sukces.

Decyzja o wejściu na drogę sądową zawsze należy tylko do Ciebie. Prawnik HUGO bezpłatnie pomoże Ci ocenić czy masz podstawy do tego, aby rozpoczynać sądową batalię oraz sprawdzić jaki jest stosunek kosztów prowadzenia sprawy sądowej do potencjalnego roszczenia, czyli kwoty jaką możesz realnie odzyskać.

Jeżeli zdecydujesz się pozwać swój bank, prawnik HUGO będzie towarzyszył Ci na każdym etapie odzyskiwania Twoich pieniędzy.

Z naszych doświadczeń wynika, że większość banków oferujących kredyty frankowe zawierała w umowach klauzule niedozwolone. Istnieje zatem spora szansa, że i w Twojej umowie znalazły się tego typu zapisy. Może zdarzyć się tak, że bank po prostu uzna Twoją reklamację, ale prawie na pewno tak się nie stanie. Bank będzie grał na czas, żeby Cię zniechęcić do odzyskania Twoich pieniędzy. My jesteśmy na to przygotowani i pomożemy Ci przejść całą drogę walki z nieuczciwym bankiem.

Mamy świadomość, że wejście na drogę sądową oznacza zaangażowanie w długi proces. Tysiące frankowiczów już teraz walczy o swoje pieniądze i sądy muszą zająć się wszystkimi tymi sprawami, co zajmuje czas.

Jeżeli ocenisz po konsultacji z prawnikiem, że chcesz wejść na drogę sądową to możesz spodziewać się dwóch pozytywnych scenariuszy związanych z Twoim kredytem frankowym.

+
-
O co możesz walczyć w sądzie?

Odfrankowanie kredytu

Sąd może uznać, że zapisy w Twojej umowie mają charakter abuzywny i zasądzi odfrankowienie kredytu. Oznacza to, że Twoja umowa z bankiem nadal będzie obowiązywać, ale raty kredytu będą obliczane według wskazanego w umowie oprocentowania w złotówkach, a nie franku szwajcarskim. Z umowy zostanie też wyeliminowana wadliwa klauzula indeksacyjna. Zmieni się również saldo Twojego zadłużenia i bank będzie musiał Ci zwrócić sumę dotychczas nadpłaconych rat wraz z odsetkami.

Unieważnienie kredytu

Sąd może uznać też, że w związku z tym, że w umowie znalazły się niedozwolone zapisy to cała umowa jest nieważna. Oznacza to, że obie strony muszą uregulować wobec siebie należności - bank zwróci Ci sumę dotychczas nadpłaconych rat wraz z odsetkami, a Ty musisz zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu.

+
-
Czy z pozwaniem banku wiążą się jakieś ryzyka?

Istnieje szansa, że przegrasz i sąd wyda orzeczenie na korzyść banku. Nadal będziesz spłacać kredyt we franku szwajcarskim i poniesiesz koszty związane z postępowaniem sądowym. To jedyny ryzyko związane z pozwaniem banku.

Złożenie reklamacji lub pozwu nie oznacza automatycznego wypowiedzenia czy unieważnienia umowy kredytu - pozostaje ona w mocy dopóki sąd nie wyda prawomocnego Oznacza to, że do momentu wydania tego typu prawomocnego orzeczenia klient jest zobowiązany do terminowego spłacania rat kredytu.

Skontaktuj się z nami rozmawiając z FrankBotem albo napisz do nas: help@hugo.legalPorozmawiaj z FrankBotem!