Jesteś stroną umowy kredytu hipotecznego?

Sprawdź czy posiadany przez Ciebie kredyt jest tzw. ,,kredytem frankowym” i czy zawarta przez Ciebie umowa kredytu może być obarczona wadami, rodzącymi po Twojej stronie ewentualne roszczenia względem banku.Rozpocznij rozmowę teraz Rozpocznij rozmowę teraz
Co muszę zrobić przed wytoczeniem ewentualnego powództwa przeciwko bankowi (tj. przed skierowaniem sprawy do sądu)?

1
Przygotuj swoją umowę kredytu oraz wszystkie aneksy do umowy kredytu jakie zawarłeś z bankiem (o ile umowa była aneksowana), gdyż informacje w nich zawarte będą niezbędne do przeprowadzenia rozmowy z botem.
2
Wejdź na stronę HUGO.legal na Facebooku, aby tam porozmawiać z naszym wirtualnym asystentem - Frank Botem.
3
Bot zada Ci kilka pytań dotyczących zawartej przez Ciebie umowy kredytu oraz okoliczności jej zawarcia. Na tej podstawie, będziesz mógł samodzielnie i całkowicie bezpłatnie ustalić czy Twoja umowa może być obarczona wadami, oraz oszacować zasadność Twojego roszczenia przeciwko bankowi.
4
Jeżeli po analizie wyjdzie, że Twoja umowa może być obarczona wadami, w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji bot wygeneruje dla Ciebie następujące dokumenty, zawierające Twoje spersonalizowane dane:

1) REKLAMACJA
2) WNIOSEK KONSUMENTA (KREDYTOBIORCY) O WYDANIE DOKUMENTÓW I UDZIELENIE INFORMACJI
3) OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY
5
Teraz wystarczy, że je wydrukujesz, podpiszesz i samodzielnie wyślesz do banku za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszelkie instrukcje dotyczące wysyłki znajdziesz w treści wiadomości mailowej, wysłanej wraz z w/w pismem na podany przez Ciebie adres mailowy.
6
Jakie kroki podejmie bank?

- co do reklamacji – bank może uznać Twoją reklamację lub jej nie uznać. Niezależnie od decyzji banku, ma on jednak 30 dni na zajęcie stanowiska ws. Twojej reklamacji. Pamiętaj, jeśli bank nie zajmie stanowiska w/w terminie – istnieje domniemanie, że reklamacja została przez bank uwzględniona.

- co do wniosku o wydanie dokumentów i udzieleniu informacji do banku - bank musi na nie odpowiedzieć, nie ma jednak terminu, bank może wymagać byś opłacił ten wniosek zgodnie ze stawkami przyjętymi w danym banku

- co do ostatecznego przedsądowego wezwanie do zapłaty – może je uwzględnić we wskazanym w wezwaniu terminie (uznać dług) lub nie. W przypadku, gdy bank nie uzna Twojego roszczenia w całości lub w części,pozostaje droga sądowa.

Pamiętaj,

w dowolnym momencie możemy połączyć Cię z prawnikiem, który dokona gruntownej i pełnej analizy Twojej sytuacji prawnej oraz zawartej przez Ciebie umowy kredytu, wyliczy Twoje ewentualne roszczenie i poprowadzi Twoją sprawę przeciwko bankowi zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

By to zrobić, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem help@hugo.legal, a my umówimy Cię na spotkanie z ekspertem. Skontaktuj się z HUGO.legal, aby umówić się na spotkanie.